Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Vem var Jesus? Vem är Jesus? Denna fördjupningskurs i bibelvetenskap ger sig i kast med de fyra evangelierna i Nya testamentet och hur de porträtterar Jesus. Varje evangelium har sin särart och uttrycker delvis olika Jesustolkningar i den tidiga kyrkan även om det också finns många likheter mellan evangelierna. I kursen utforskas dessa likheter och skillnader. Dessutom berörs frågor om evangeliernas tillkomst, den historiske Jesus och texttolkningens förutsättningar. Kursen är icke-språklig och bibeltexterna läses i översättning.

Läsa på distans

En unik examen