Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska, 15 hp

Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska, 15 hp

VT 2019, Helfart, Linköping

Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna utan grekiska, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Ortsoberoende

Vem var Jesus? Vem är Jesus? Denna fördjupningskurs i bibelvetenskap ger sig i kast med de fyra evangelierna i Nya testamentet och hur de porträtterar Jesus. Varje evangelium har sin särart och uttrycker delvis olika Jesustolkningar i den tidiga kyrkan även om det också finns många likheter mellan evangelierna. I kursen utforskas dessa likheter och skillnader. Dessutom berörs frågor om evangeliernas tillkomst, den historiske Jesus och texttolkningens förutsättningar. Kursen är icke-språklig och bibeltexterna läses i översättning.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790g43/

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll