Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete inom kristendomens historia med stöd av handledning och seminarier.

Läs mer om ämnet religionsvetenskap

En unik examen