Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs, 15 hp

Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs

VT 2019, Helfart, Linköping

Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs, 15 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete inom kristendomens historia med stöd av handledning och seminarier.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790g64

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

Läs mer om ämnet religionsvetenskap
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll