:

Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs, 15 hp

Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs

VT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete inom kristendomens historia med stöd av handledning och seminarier.

Läs mer om ämnet religionsvetenskap Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll