Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs

15 hp

Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs

VT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete inom kristendomens historia med stöd av handledning och seminarier.

Läs mer om ämnet religionsvetenskap

En unik examen