Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs, 15 hp

Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs, 15 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete inom kristendomens historia med stöd av handledning och seminarier.

Läs mer om ämnet religionsvetenskap
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll