Examen i religionsvetenskap

Genom att läsa religionsvetenskap kan du designa din egen utbildning. Religionsvetenskap analyserar både klassiska och nutida svar på människans livsfrågor, liksom religioners och livsåskådningstraditioners roll i kulturer och samhällen.

Händer som sträcker sig upp i luften i solnedgång. Foto: Alexander BurzikFristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Du kan skräddarsy ditt eget ”program” och ta examen på kandidat-, magister- och masternivå. Det finns tre examina om du väljer att läsa religionsvetenskap som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp
  • Filosofie masterexamen i religionsvetenskap med inriktning samhällsgestaltning, 120 hp

Förslag på studiegång för kandidatexamen

För den som vill ta en kandidatexamen i religionsvetenskap föreslås följande studiegång som innefattar en rad olika valmöjligheter och inriktningar.

Läsår 1

Hösttermin

Religionsvetenskap, grundkurs, 30hp

Alternativt:  Religionshistoria I, 7,5hp, Tros- och livsåskådning I, 7,5hp, Bibelvetenskap I, 7,5hp och Kristendomens historia I, 7,5hp

Vårtermin

Tros- och livsåskådning II, 15hp och Religionshistoria II, 15hp

Läsår 2

Hösttermin

Bibelvetenskap II, 15hp och Kristendomens historia II, 15hp

Vårtermin

Spår 1: Religion och samhälle

Kurser inom religion och samhälle om 30hp

Spår 2: Religion och samfund

Bibelvetenskap II: Nytestamentlig grekiska, 15hp och Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15hp

Läsår 3

Hösttermin

Tros- och livsåskådning III, 15hp

Spår 1: Religion och samhälle

Valfria kurser, 15hp

Spår 2: Religion och samfund

Bibelvetenskap III: Paulus och den tidiga kyrkan med grekiska, 15hp

Vårtermin

Examensarbete, 15hp

Spår 1: Religion och samhälle

Valfria kurser, 15hp

Spår 2: Religion och samfund

Kristendomens historia III, 15hp

 

Magister- och masterexamen i religionsvetenskap

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i religionsvetenskap? Kontakta studievägledaren för ämnet!

Kurser inom huvudområdet religionsvetenskap 

Läs mer om ämnet religionsvetenskap

Behöver du vägledning? Kontakta en studievägledare.

Se hela kursutbudet vid LiU