Genom att läsa religionsvetenskap kan du designa din egen utbildning. Religionsvetenskap analyserar både klassiska och nutida svar på människans livsfrågor, liksom religioners och livsåskådningstraditioners roll i kulturer och samhällen.

Händer som sträcker sig upp i luften i solnedgång. Foto: Alexander BurzikFristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Du kan skräddarsy ditt eget ”program” och ta examen på kandidat-, magister- och masternivå. Det finns tre examina om du väljer att läsa religionsvetenskap som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp
  • Filosofie masterexamen, 120 hp

Förslag på studiegång för kandidatexamen

För den som vill ta en kandidatexamen i religionsvetenskap föreslås följande studiegång som innefattar en rad olika valmöjligheter och inriktningar. Kursutbudet i religionsvetenskap kan variera. Se studieinfo eller antagning.se för att se om kursen ges och vilken termin. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studievägledare för mer information.

Läsår 1

Hösttermin

Religionsvetenskap, grundkurs, 30hp

Alternativt:  Religionshistoria I, 7,5hp, Tros- och livsåskådning I, 7,5hp, Bibelvetenskap I, 7,5hp och Kristendomens historia I, 7,5hp

Vårtermin

Tros- och livsåskådning II, 15hp och Religionshistoria II, 15hp

Läsår 2

Hösttermin

Bibelvetenskap II, 15hp och Kristendomens historia II, 15hp

Vårtermin

Spår 1: Religion och samhälle

Kurser inom religion och samhälle om 30hp

Spår 2: Religion och samfund

Bibelvetenskap II: Nytestamentlig grekiska, 15hp och Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15hp

Läsår 3

Hösttermin

Tros- och livsåskådning III, 15hp

Spår 1: Religion och samhälle

Valfria kurser, 15hp

Spår 2: Religion och samfund

Bibelvetenskap III: Paulus och den tidiga kyrkan med grekiska, 15hp

Vårtermin

Examensarbete, 15hp

Spår 1: Religion och samhälle

Valfria kurser, 15hp

Spår 2: Religion och samfund

Kristendomens historia III, 15hp

 

Magister- och masterexamen i religionsvetenskap

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i religionsvetenskap? Kontakta studievägledaren för ämnet!

Kurser inom huvudområdet religionsvetenskap 

Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp

Religiösa traditioner tycks inte ha tryckts undan av det moderna samhällets framväxt. Snarare verkar vi gå mot ett alltmer mångkulturellt samhälle där religion är en viktig identitetsskapande faktor. Det betyder att vi behöver studera religion för...

Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism, 7.5 hp

Denna grundkurs är en introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism. Vilka centrala trosövertygelser präglar dessa religioner? Varför tolkas sådana övertygelser på delvis olika sätt inom? Vilka invändningar skulle kunna föras fram mot d...

Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar, 7.5 hp

Denna grundkurs är en introduktion etik, kristendom och sekulära livsåskådningar. Den ger en orientering i centrala teman i kristen troslära såsom 1) gudssyn, uppenbarelse och treenighetslära, 2) skapelsen och människan, 3) frälsningen, kyrkan och...

Läs mer om ämnet religionsvetenskap

Behöver du vägledning? Kontakta en studievägledare.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i religionsvetenskap? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU