Religionsvetenskap

I alla tider har religion spelat en roll i samhällsliv och i diskussionen om vad ett gott liv innebär. Idag tycks vi gå mot ett alltmer mångkulturellt samhälle där religion är en viktig identitetsskapande faktor. Därför behöver vi studera religion för att förstå både det förflutna och dagens samhälle.
Fokus på världsreligioner. Foto: Pixabay.

Ett innehållsrikt ämne

Religionsvetenskap är ett innehållsrikt ämne som ger dig möjlighet att sätta dig in i aktuella samhällsfrågor och delta i diskussioner om människans historia. Du får lära dig mer om de så kallade världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism – och deras framväxt, heliga skrifter, tro, praktiker och etik. Ämnet innefattar också antika religioner och moderna religionsbildningar som new age och satanism. Dessutom berörs frågor om religion, politik och extremism samt om religioners möte med moderniteten.

Lärarutbildning

Religionsvetenskap är ett populärt ämne inom lärarutbildningen på LiU och i religionsämnet finns en specifik studiegång.

Fristående kurser

Inom religionsvetenskap finns en rad fristående kurser. En ingång är
Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp. Här börjar den som vill ha möjligheten att läsa vidare på fortsättnings- och fördjupningsnivå. Grundkursen kan också läsas som fyra separata kurser i den ordning och takt som önskas:

Religionshistoria I, 7,5 hp
Tros- och livsåskådning I, 7,5 hp
Bibelvetenskap I, 7,5 hp
Kristendomens historia I, 7,5 hp.

En annan ingång är en rad temakurser. Dessa kurser ger inte på samma sätt behörighet att läsa vidare på högre nivåer men de ger spännande introduktioner till en rad olika ämnen:

Islam: en introduktion, 7,5 hp
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism, 7,5 hp
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd, 7,5 hp
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande, 7,5 hp
Martin Luther: Liv, verk och receptionshistoria, 15 hp

Arbete efter utbildningen

Förutom att arbeta som ämneslärare, jobbar religionsvetare på tv, radio, tidningar och andra arbetsplatser där det behövs en särskild journalistisk kompetens i religion, samhälle och etik. Kunskaper i religion behövs inom kommun, landsting och stat i arbetet med integration och kulturmöten. Religionsvetare kan även bli präster, pastorer och diakoner. Den som har läst religionsvetenskap kan arbeta med bistånd och mänskliga rättigheter.

Fristående kurser och examen i religionsvetenskap 

Grundkurser

Kurser på avancerad nivå

Examen i religionsvetenskap

Kontakta oss

Designa din egen utbildning - läs fristående kurser

Relaterat innehåll

Mer om religionsvetenskap vid LiU