Religionsvetenskap

I alla tider har religion spelat en roll i samhällsliv och diskussionen om vad ett gott liv innebär. Idag tycks vi gå mot ett alltmer mångkulturellt samhälle där religion är en viktig identitetsskapande faktor. Det betyder att vi behöver studera religion för att förstå det förflutna såväl som dagens samhälle.

Fokus på världsreligioner. Foto: Pixabay.

Ett spännande ämne

Religionsvetenskap är ett innehållsrikt ämne som ger dig möjlighet att sätta dig in i aktuella samhällsfrågor och delta i diskussioner om människans historia. Du får lära dig mer om de så kallade världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism – och deras framväxt, heliga skrifter, tro, praktiker och etik. Ämnet innefattar också antika religioner och moderna religionsbildningar som new age och satanism. Dessutom berörs frågor om religion, politik och extremism. Ett särskilt fokus ligger på att förstå den betydelse religion har haft för kultur, samhälle och förverkligandet av ett gott liv.

Fristående kurser

Inom religionsvetenskap finns en rad fristående kurser. En ingång är grundkursen (30hp). Här börjar den som vill ha möjligheten att läsa vidare på fortsättnings- och fördjupningsnivå. Grundkursen kan också läsas som fyra separata kurser i den ordning och takt som önskas:

• Religionshistoria I, 7,5hp
• Tros- och livsåskådning I, 7,5hp
• Bibelvetenskap I, 7,5hp
• Kristendomens historia I, 7,5hp.

En annan ingång är en rad temakurser. Dessa kurser ger inte på samma sätt behörighet att läsa vidare på högre nivåer men de ger spännande introduktioner till en rad olika ämnen på en grundläggande nivå. Några exempel är:

  • Islam: en introduktion, 7,5hp
  • Ockultism, satanism, new age och annan esoterism, 7,5hp
  • Romarbrevet: Paulus och Guds nåd, 7,5hp
  • Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande, 7,5hp
  • Martin Luther: Liv, verk och receptionshistoria, 15hp

Arbete efter utbildningen

Religionsvetare jobbar på tv, radio, tidningar och andra arbetsplatser där det behövs en särskild journalistisk kompetens i religion, samhälle och etik. Kunskaper i religion behövs inom kommun, landsting och stat i arbetet med integration och kulturmöten. Religionsvetare kan även bli präster, pastorer och diakoner. Den som läst religionsvetenskap kan arbeta med bistånd och mänskliga rättigheter.

På sociala medier

Om du är intresserad av vad som händer inom ämnet religionsvetenskap här på LiU, kan du gå med i Facebookgruppen "Religionsvetenskap på LiU".

Fristående kurser
Visa/dölj innehåll

Grundkurser

Fortsättningskurser

Fördjupningskurser

Kurser på avancerad nivå

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Läs mer om religionsvetenskap
Visa/dölj innehåll

Mer om religionsvetenskap