I alla tider har religion spelat en roll i samhällsliv och i diskussionen om vad ett gott liv innebär. Idag tycks vi gå mot ett alltmer mångkulturellt samhälle där religion är en viktig identitetsskapande faktor. Därför behöver vi studera religion för att förstå både det förflutna och dagens samhälle.

Ett innehållsrikt ämne

Religionsvetenskap är ett innehållsrikt ämne som ger dig möjlighet att sätta dig in i aktuella samhällsfrågor och delta i diskussioner om människans historia. Du får lära dig mer om de så kallade världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism – och deras framväxt, heliga skrifter, tro, praktiker och etik. Ämnet innefattar också antika religioner och moderna religionsbildningar som new age och satanism. Dessutom berörs frågor om religion, politik och extremism samt om religioners möte med moderniteten.

Lärarutbildning

Religionsvetenskap är ett populärt ämne inom lärarutbildningen på LiU och i religionsämnet finns en specifik studiegång.

Fristående kurser

Inom religionsvetenskap finns en rad fristående kurser. En ingång är
Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp. Här börjar den som vill ha möjligheten att läsa vidare på fortsättnings- och fördjupningsnivå. Grundkursen kan också läsas som fyra separata kurser i den ordning och takt som önskas:

Religionshistoria I, 7,5 hp
Tros- och livsåskådning I, 7,5 hp
Bibelvetenskap I, 7,5 hp
Kristendomens historia I, 7,5 hp.

En annan ingång är en rad temakurser. Dessa kurser ger inte på samma sätt behörighet att läsa vidare på högre nivåer men de ger spännande introduktioner till en rad olika ämnen:

Islam: en introduktion, 7,5 hp
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism, 7,5 hp
Romarbrevet: Paulus och Guds nåd, 7,5 hp
Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande, 7,5 hp
Martin Luther: Liv, verk och receptionshistoria, 15 hp

Arbete efter utbildningen

Förutom att arbeta som ämneslärare, jobbar religionsvetare på tv, radio, tidningar och andra arbetsplatser där det behövs en särskild journalistisk kompetens i religion, samhälle och etik. Kunskaper i religion behövs inom kommun, landsting och stat i arbetet med integration och kulturmöten. Religionsvetare kan även bli präster, pastorer och diakoner. Den som har läst religionsvetenskap kan arbeta med bistånd och mänskliga rättigheter.

Fristående kurser och examen i religionsvetenskap 

Grundkurser

Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp

Religiösa traditioner tycks inte ha tryckts undan av det moderna samhällets framväxt. Snarare verkar vi gå mot ett alltmer mångkulturellt samhälle där religion är en viktig identitetsskapande faktor. Det betyder att vi behöver studera religion för...

Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism, 7.5 hp

Denna grundkurs är en introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism. Vilka centrala trosövertygelser präglar dessa religioner? Varför tolkas sådana övertygelser på delvis olika sätt inom? Vilka invändningar skulle kunna föras fram mot d...

Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7.5 hp

För att förstå hur saker och ting ser ut och utvecklas idag måste vi förstå den historia som ligger bakom, såsom idéer och tankeströmmar som format individer, rörelser och ideologier. I denna kurs ligger huvudfokus på västerlandets utveckling seda...

Fortsättningskurser

Fördjupningskurser

Kurser på avancerad nivå

Examen i religionsvetenskap

Kontakta oss

Designa din egen utbildning - läs fristående kurser

Relaterat innehåll

Kjell O. Lejon.

Riksdagsledamöter inhämtar kunskap om Sveriges kristna arv från LiU-professor

Kunskap om vårt kristna arv kan ge oss goda byggstenar för att bygga upp ett gemensamt tryggt samhälle, menar professor Kjell O. Lejon. I hans senaste bok "Sveriges kristna arv" finns exempel på detta, något som har uppmärksammats i Sveriges riksdag.

Foto föreställande Svenska kyrkans gula och röda flagga som vajar i vinden framför en blå himmel med några moln

Hur ska kyrkan styras?

Den 19 september är det dags för kyrkoval. Då röstar Svenska kyrkans medlemmar om hur kyrkan ska styras. I fokus för årets val står frågan om hur politisk kyrkan ska vara, men även frågor om bland annat miljö, ekonomi och utbildning finns på agendan.

Plakat med citat ur Bibeln

Religionens roll i amerikanska presidentval

Snart är det dags för en nyvald amerikansk president att lägga handen på Bibeln och svära presidenteden. I sin nya bok visar Kjell O Lejon vilken roll religionen spelar i den amerikanska politiken och hur den är vägen till att förstå USA.

Mer om religionsvetenskap vid LiU