Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Vad är ett gott liv? Vad innebär det att vara lycklig och blomstra som människa? Sådana frågor diskuterar Jesus i Bergspredikan. Denna predikan finns i Matteusevangeliet och är något av en klassiker. Den har haft stort inflytande i kyrkans historia och i etiska diskussioner i samhället. Vill du lära dig mer om Bergspredikan, är denna grundkurs i bibelvetenskap en bra början. Du får en introduktion till Bergspredikan och till olika sätt att tolka dess moraliska budskap. Kursen är icke-språklig och bibeltexterna läses i översättning. Lägg märke till att kursen är en nätkurs med några seminarier via videokonferens.

Läsa på distans

En unik examen