Orkesterspel
Orkesterspel

Orkesterspel, grundkurs

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

VT 2025, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till instrumentalister som spelar instrument som ingår i en symfoniorkester och som vill utvecklas som orkestermusiker på hög amatörnivå. Den innehåller repetitioner, instruktörspass, konserter, seminarier och självstudieuppgifter. Individuell färdighetsträning ingår inte i kursen. Anmälan till kursen görs direkt till institutionen, se “ansök” knappen på denna sida. Efter ansökan kallas de sökande till inträdesprov. Inträdesprovet äger rum i början av terminen. Besked om antagning lämnas därför först efter genomfört prov. Provet syftar till att dels bedöma de sökandes färdigheter, dels inbördes rangordna de sökande. För mer information se www.liu.se/music.

Kursen har gett mig möjlighet att utvecklas både som musiker och människa. Den leder även till flera bra konserter vilket gör kursen attraktiv!
Tomas, HT 2021

En unik examen