Orkesterspel, grundkurs, 30 hp

Orkesterspel

Orkesterspel, grundkurs, 30 hp

HT 2019, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till instrumentalister som spelar instrument som ingår i en symfoniorkester och som vill utvecklas som orkestermusiker på hög amatörnivå. Den innehåller repetitioner, konserter, seminarier och föreläsningar. Individuell färdighetsträning ingår inte i kursen. Anmälan till kursen görs direkt till institutionen på blankett som finns på https://liu.se/artikel/musik-vid-liu---kurser-i-musik. . Efter ansökan kallas de sökande till inträdesprov. Inträdesprovet äger rum i början av terminen. Besked om antagning lämnas därför först efter genomfört prov. Provet syftar till att dels bedöma de sökandes färdigheter, dels inbördes rangordna de sökande. För mer information se www.liu.se/music.

En unik examen
Visa/dölj innehåll