Orkesterspel, grundkurs, 30 hp

Orkesterspel
Orkesterspel

Orkesterspel, grundkurs

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till instrumentalister som spelar instrument som ingår i en symfoniorkester och som vill utvecklas som orkestermusiker på hög amatörnivå. Den innehåller repetitioner, instruktörspass, konserter, seminarier och självstudieuppgifter. Individuell färdighetsträning ingår inte i kursen. Anmälan till kursen görs direkt till institutionen, se “ansök” knappen på denna sida. Efter ansökan kallas de sökande till inträdesprov. Inträdesprovet äger rum i början av terminen. Besked om antagning lämnas därför först efter genomfört prov. Provet syftar till att dels bedöma de sökandes färdigheter, dels inbördes rangordna de sökande. För mer information se www.liu.se/music.

En unik examenVisa/dölj innehåll