Orkesterspel, grundkurs, 30 hp

Orkesterspel

Orkesterspel, grundkurs

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Orkesterspel, grundkurs

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till instrumentalister som spelar instrument som ingår i en symfoniorkester och som vill utvecklas som orkestermusiker på hög amatörnivå. Den innehåller repetitioner, konserter, seminarier och föreläsningar. Individuell färdighetsträning ingår inte i kursen. Anmälan till kursen görs direkt till institutionen, se “ansök” knappen på denna sida. Efter ansökan kallas de sökande till inträdesprov. Inträdesprovet äger rum i början av terminen. Besked om antagning lämnas därför först efter genomfört prov. Provet syftar till att dels bedöma de sökandes färdigheter, dels inbördes rangordna de sökande. För mer information se www.liu.se/music.

The Linköping University Symphony Orchestra course is intended for instrumentalists who play an instrument that is conventionally included in a symphony orchestra, and who want to develop as orchestra musicians at an advanced amateur level. It includes rehearsals, concerts, seminars and lectures. Improvement of individual musical skill is not included in the course. Applications are to be made directly to the department . Applicants will be invited to an audition, as part of the entry requirements. The audition will take place at the start of term, and a decision about admission to the course will not be given until the audition has been carried out. The purpose of the audition is to assess the skills of the applicants, and to set the applicants in an order of priority. More information is available at www.liu.se/music.

En unik examen
Visa/dölj innehåll