I denna kurs får du avancerad kunskap inom katastrofmedicin. Kursen är utformad för personer med ett intresse för akutsjukvård och katastrofmedicin och ges helt på distans. Kursen anordnas i samarbete med Katastrofmedicinskt Centrum, KMC, i Linköping.

Katastrofmedicin, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Katastrofmedicin, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Katastrofmedicin, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Denna kurs erbjuder avancerad kunskap inom katastrofmedicin och är utformad för personer med ett intresse för akutsjukvård och katastrofmedicin. Under kursen kommer du att få lära dig om organisatoriska, traumatologiska och psykosociala aspekter av omhändertagande av skadade vid olyckor, katastrofer och andra större händelser. Du kommer även att få möjlighet att utforska samverkan med andra myndigheter i sådana situationer.

Kursen anordnas i samarbete med Katastrofmedicinskt Centrum, KMC, i Linköping. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och seminarier. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att ha kunskap om att prioritera medicinska åtgärder och angelägenhetsgrad utifrån en masskadesituation, jämföra hälso- och sjukvårdens ansvar med det övriga svenska krisberedskapssystemet och kunna förklara hur svensk sjukvård organiseras och leds vid en särskild händelse.

Kursen är helt på distans med obligatorisk närvaro via Zoom två dagar i början och två dagar i slutet av kursen.

Läsa på distans

En unik examen