Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Kursen syftar till att utveckla och fördjupa studentens kunskaper om olika metoder och instrument för utvärdering av fysioterapi i klinisk verksamhet. Bedömning av olika metoders och instruments förtjänster och begränsningar ingår, liksom att tillämpa och värdera ett utvärderingsinstrument i kliniskt arbete. Kursen ges som internetbaserad distansutbildning.

Läsa på distans

En unik examen