Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7.5 hp

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper om olika metoder och instrument för utvärdering av fysioterapi i klinisk verksamhet. Den studerande ska även tillägna sig kunskaper i att bedöma olika metoders och instruments förtjänster och begränsningar samt tillämpa och värdera dessa i kliniskt arbete. Kursen ges normalt som internetbaserad distansutbildning på halvfart med två kursträffar i Linköping.

Läsa på distans

En unik examen