Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring hälsa och hälsofrämjande interventioner för personer med olika sjukdomar/sjukdomstillstånd och hälsoproblem i olika åldrar inom det psykiska och/eller kognitiva området. I kursen används ett biopsykosocialt perspektiv där utredning, intervention och utvärdering och dess evidens behandlas. Aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar i förhållande till dagliga livets aktiviteter och teknik, hjälpmedel och informations- och kommunikationsteknik som interventioner ingår också i kursinnehållet. 

En unik examen