Smärta och smärtbehandling, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med och vid behandling av patienter med långvarig smärta av framför allt somatiskt ursprung.

 

Kursens huvudfokus

Kursens huvudsakliga innehåll är en fördjupning inom smärta och smärtbehandling. Kursen ger fördjupade och breddade kunskaper om smärtans komplexitet ur biomedicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv: 

  • smärtfysiologi
  • teorier och modeller för smärtupplevelsen ur olika dimensioner
  • smärtklassificering/smärtdiagnostik och verktyg för bedömning
  • uppföljning av individuell smärtupplevelse 
  • metoder för att behandla och bemästra olika smärttillstånd genom exempelvis sensorisk stimulering, fysisk aktivitet, farmakologiska behandlingsprinciper eller beteendemedicinskt förhållningssätt

 

Digital kurs

Kursen genomförs helt på distans med flertalet moment som genomförs via Zoom i realtid:

  • föreläsningar
  • diskussioner, frågestunder, grupparbeten
  • skriftlig inlämningsuppgift och seminarium

 

Schema

Schemat kan sökas fram på följande länk när det är publicerat: https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/ Ange studentgrupp FYSSMÄRTA.

En unik examen