Smärta och smärtbehandling, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Smärta och smärtbehandling, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupade och breddade kunskaper om smärtans komplexitet ur såväl biomedicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med och vid behandling av patienter med långvarig smärta av framför allt somatiskt ursprung.

En unik examen