:

Friluftspedagogik för vuxna, 15 hp

Friluftspedagogik för vuxna, 15 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Friluftsliv och utomhusaktiviteter i organiserad form finns i såväl ideella organisationer och turismverksamhet som i utbildnings- och folkbildningssammanhang. Denna kurs vänder sig till personer som i sitt arbete eller på sin fritid leder friluftsaktiviteter för unga/vuxna. Du får möjlighet att tillsammans med andra öka din förståelse för friluftslivets pedagogik och din förmåga att designa och leda friluftsverksamheter. Undervisningen genomförs vid ca sex endagstillfällen fördelade över två terminer med föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Vid några kurstillfällen förläggs undervisningen i friluftsmiljö (ev med övernattning). Mellan kurstillfällena görs enskilda arbeten.

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll