Vuxenpedagogik, grundkurs, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vuxnas lärande och vuxenutbildning. I kursen, som är en introduktionskurs, studeras förutsättningar för vuxnas lärande utifrån olika aspekter. Kursen är uppbyggd av tre delar: Livslångt lärande och vuxenutbildning i förändring, Lärande i vuxenlivet samt Perspektiv på kunskap, lärande och bildning. Kursen ges som halvfartskurs med digitala träffar via Zoom, där föreläsningar varvas med seminarier. Ett centralt inslag på kursen är att förstå och resonera kring de sammanhang där vuxna lär sig. 


Kursen är på distans med 5 digitala träffar.
 

Studera på distans

En unik examen