Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

VT 2021, Åttondelsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

HT 2021, Åttondelsfart, Norrköping

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

VT 2022, Åttondelsfart, Linköping

I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Praktiknära handledningsstrategier utgör också en del av kursinnehållet. Dessa teorier och strategier används för att förstå och hantera olika handledningssituationer. Kursen belyser och synliggör förskollärares och lärares eget yrkeskunnande i syfte att problematisera detta i kommande handledningssituationer.
Handledarens formella bedömningsuppdrag diskuteras utifrån formuleringar i gällande centrala och lokala direktiv. Detta knyts sedan till vad den delen av handledningsuppdraget innebär i praktiken. Olika etiska aspekter och förhållningssätt diskuteras och analyseras för att förstå de utmaningar som handledning innebär. 

Kursen har två obligatoriska träffar men erbjuder även möjligheten att delta vid tre ytterligare närvarotillfällen. Utöver de två obligatoriska träffarna erbjuds två parallella spår, där det ena spåret innebär en möjlighet att se föreläsningar och ta del av seminarier och uppgifter via en digital lärplattform och det andra spåret innebär ytterligare ett antal campusförlagda tillfällen under sen eftermiddagstid kl 15-18.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll