Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

VT 2024, Åttondelsfart, Ortsoberoende

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

HT 2024, Åttondelsfart, Ortsoberoende

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

VT 2025, Åttondelsfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Praktiknära handledningsstrategier utgör också en del av kursinnehållet. Dessa teorier och strategier används för att förstå och hantera olika handledningssituationer. Kursen belyser och synliggör förskollärares och lärares eget yrkeskunnande i syfte att problematisera detta i kommande handledningssituationer. Handledarens formella bedömningsuppdrag diskuteras utifrån formuleringar i gällande centrala och lokala direktiv. Detta knyts sedan till vad den delen av handledningsuppdraget innebär i praktiken. Olika etiska aspekter och förhållningssätt diskuteras och analyseras för att förstå de utmaningar som handledning innebär.  

Kursen ges online och innefattar totalt fem träffar fördelade på två terminer. Förutom tillfällena erbjuds studenten föreläsningar och uppgifter som förberedelse eller efterarbete. Mellan tillfällena erbjuds lärarstöd, samtal med medstudenter och lärare, om frågor som rör kursens innehåll. Arbetet sker via LiU:s digitala lärplattform, Lisam. Kursen genomförs via Zoom. Träffarna är i huvudsak förlagda till torsdagar kl. 15-18. Kursen examineras genom skriftliga inlämningar och en praktisk tillämpningsuppgift.

Läsa på distans

En unik examen