Folkbildningens idé och utveckling

15 hp

Folkbildningens idé och utveckling, 15 hp

VT 2023, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Folkbildningens idé och utveckling, 15 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Olika perspektiv på folkbildning, både i och utanför studieförbund och folkhögskolor, bibliotek och kulturinstitutioner behandlas. Genom kursen skall deltagarna förvärva kunskaper om folkbildning som idé och företeelse, dess utveckling, nuläge och utmaningar. Särskilt behandlas följande teman: Begreppet folkbildning, Folkbildningens idéhistoria, historia och samtida utveckling, Folkbildningens pedagogik och etik, Kultur som begrepp och uttryck i folkbildande verksamhet, samt Folkbildningens utmaningar och målgrupper. Kursen bygger på deltagande i sex digitala endagars kurstillfällen med föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen genomförs således helt digitalt på distans och löper under både vårterminen och höstterminen

Läsa på distans

En unik examen