:

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

VT 2023, Kvartsfart, Linköping

Denna kurs ger en introduktion till folkhögskolan som en särskild utbildningsform och som en del av den svenska folkbildningen. Kursen behandlar folkhögskolans undervisning i relation till didaktikens centrala frågeställningar om vad, hur och varför.  Du får reflektera över undervisning med särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Kursen tar även upp normkritiska perspektiv på undervisning.

Kursen är på distans över två terminer med ca 4 träffar per termin varav drygt hälften är på plats på LiU och resterande digitalt.
Ett tillfälle är alltid 1 eller 2 dagar.

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll