Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Denna kurs ger en introduktion till folkhögskolan som en särskild utbildningsform och som en del av den svenska folkbildningen. Kursen behandlar folkhögskolans undervisning i relation till didaktikens centrala frågeställningar om vad, hur och varför.  Du får reflektera över undervisning med särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Kursen tar även upp normkritiska perspektiv på undervisning.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll