Utomhuspedagogik i teori och praktik, 15 hp

Utomhuspedagogik i teori och praktik, 15 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

I kursen diskuteras hur olika teoretiska och praktiknära traditioner och ramverk har bidragit till att utveckla fältet utomhuspedagogik. Historisk bakgrund och kulturella skillnader diskuteras också även om fokus är på den så kallade skandinaviska uteskolan. Lärande sker genom aktivt deltagande i utomhusundervisning likväl som genom muntlig och skriftlig reflektion. Deltagarna kommer att utveckla sin kompetens i att planera och utföra undervisning utomhus. Kursen är till stor del fältbaserad där olika typer av miljöer är arena för undervisning och lärande. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll