Körsång 2, 7.5 hp

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen vänder sig till körsångare som vill utvecklas som korister på hög amatörnivå. Kursen vänder sig till dig som har tidigare körerfarenhet och grundläggande kunskaper i musikteori. Det kan du t ex  få genom kursen Körsång 1. För att tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha ett aktivt körsjungande under studietiden. Kursen innehåller seminarier och föreläsningar på helg- och kvällstid, samt inlämningsuppgifter. 
Kursen omfattar undervisning i sångteknik, notläsning, gehörslära och i att kunna sjunga från bladet.
Kurserna i Körsång 1-3 är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning.

Sagt om kursen

Jag är förvånad över hur några få träffar kunde göra en sådan stor skillnad och det finns ett före och ett efter för mig. Sådant som jag har ”tragglat” med under ett par decennier i körer och mindre grupper lossnade och jag förstod att det jag tidigare har lärt mig snarare har hindrat och skapat låsningar. Lärarna har varit mycket kunniga och var pedagogiska, uppmuntrande och bejakande. Stämningen mellan oss deltagare var öppen och vänlig, mycket beroende på att lärarna skapade en trevlig stämning.
Maria, VT 2022 

En unik examen