Körsång 2, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Körsång 2, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen vänder sig till körsångare som vill utvecklas som korister på hög amatörnivå. Kursen vänder sig till dig som har tidigare körerfarenhet och grundläggande kunskaper i musikteori. Det kan du t ex  få genom kursen Körsång 1. För att tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha ett aktivt körsjungande under studietiden. Kursen innehåller seminarier och föreläsningar på helg- och kvällstid, samt inlämningsuppgifter. 
Kursen omfattar undervisning i sångteknik, notläsning, gehörslära och i att kunna sjunga från bladet. Observera att kursen går att söka både som campusförlagd kurs och som distanskurs med enbart digitala träffar. 
Kurserna i Körsång 1-3 är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning.

Sagt om kursen

Den här kursen, i jämförelse med Körsång 1, har varit mer praktisk och jag tror att det är det som gjort att det jag lärt mig har känts ännu mer applicerbart och användbart direkt för mig i min egen körsång
Louise, VT 2023
Det är fantastiskt att man kan få ta del av bra kurser och möta duktiga lärare trots att man bor på andra sidan landet
Henna, VT 2023 

En unik examen