Körsång 2, 7.5 hp

Körsång 2

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till körsångare som vill utvecklas som korister på hög amatörnivå. Kursen vänder sig till dig som har tidigare körerfarenhet och grundläggande kunskaper i musikteori. Det kan du t ex  få genom kursen Körsång 1. För att tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha ett aktivt körsjungande under studietiden. Kursen innehåller seminarier och föreläsningar på helg- och kvällstid, samt inlämningsuppgifter. 
Kursen omfattar undervisning i sångteknik, notläsning, gehörslära och i att kunna sjunga från bladet.
Kurserna i Körsång 1-3 är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning.

Läs mer om kursen

https://liu.se/artikel/kurser-i-musik

En unik examen
Visa/dölj innehåll