Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7.5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7.5 hp

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen behandlar olika kvalitativa metodansatser avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på kvalitativ analys. Kritisk jämförelse, utveckling av självständigt förhållningssätt samt ansatsernas kunskapsbidrag i pedagogisk forskning, teori och praktik ges ett betydande utrymme i kursen. Kursen ges delvis på distans och innehåller 3 närvaroträffar på campus.

Studera på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll