Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7.5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7.5 hp

HT 2019, Kvartsfart, Linköping

Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7.5 hp

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 mars - 15 apr.

Kursen behandlar olika kvalitativa metodansatser avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på kvalitativ analys. Kritisk jämförelse, utveckling av självständigt förhållningssätt samt ansatsernas kunskapsbidrag i pedagogisk forskning, teori och praktik ges ett betydande utrymme i kursen. Kursen ges delvis på distans och innehåller 3 närvaroträffar på campus.

Studera på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll