Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och lärande, 15 hp

Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och lärande, 15 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig i första hand till lärare och andra pedagoger med intresse av att förstå, pröva och/eller utveckla former för kunskapsbedömning/examination, inom skola, vuxenutbildning, högre utbildning och folkbildning. Den behandlar bedömningsstrategier, teorier om kunskapsmätning, bedömningens effekter, fusk och plagiat samt validering av tidigare lärande. Vidare ges möjlighet till fördjupning kring någon form av bedömning, exempelvis skolans eller högskolans betygsystem, folkhögskolans studieomdöme, validering eller certifiering av yrkeskompetens. Kursen ges delvis på distans och innehåller 4 närvaroträffar på campus.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll