Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Skolans samhällsuppdrag och organisation - ämneslärare, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen vänder sig till dig som arbetar i skolan eller kan tänka sig att arbeta i skolan.

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ textanalys, styrdokumenten avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.

Studera på distans

En unik examen