Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag

VT 2020, Kvartsfart, Norrköping

Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskolan eller kan tänka sig att arbeta i förskolan. I kursen behandlas förskollärarens uppdrag, barns rättigheter, värdegrundsarbete och demokrati. Kursen ger också en grundläggande förståelse för undervisning i förskolan.

Studietakten är 25 % och sträcker sig under ett år. Kursen är på distans med vissa fysiska träffar i Norrköping. Varje träff är under en dag.

Kursen är en bra introduktionskurs för dig som är eller vill vara verksam i förskolan och kursen kan även tillgodoräknas i Förskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Studera på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll