Utbildningsvetenskaplig kärna: Skolan och fritidshemmets samhälleliga roll och uppdrag

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen vänder sig till dig som arbetar i fritidshem eller kan tänka sig att arbeta i fritidshem. I kursen behandlas lärarens uppdrag, fritidshemmets och skolans roll, värdegrundsarbete, demokrati och barns rättigheter. Kursen ger också en grundläggande förståelse för undervisning i fritidshem.

Studietakten är 50% under en termin. Kursen ges på distans med digital undervisning. 

Kursen är en bra introduktionskurs för dig som är eller vill vara verksam i fritidshem och kursen kan även tillgodoräknas i Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem på Linköpings universitet.

Studera på distans

En unik examen