Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna: Skolan och fritidshemmets samhälleliga roll och uppdrag

VT 2020, Kvartsfart, Norrköping

Utbildningsvetenskaplig kärna: Skolan och fritidshemmets samhälleliga roll och uppdrag

VT 2021, Kvartsfart, Norrköping

Kursen vänder sig till dig som arbetar i fritidshem eller kan tänka sig att arbeta i fritidshem. I kursen behandlas lärarens uppdrag, fritidshemmets och skolans roll, värdegrundsarbete, demokrati och barns rättigheter. Kursen ger också en grundläggande förståelse för undervisning i fritidshem.

Studietakten är 25 % och sträcker sig under ett år. Kursen är på distans med vissa fysiska träffar i Norrköping. Varje träff är under en dag.

Kursen är en bra introduktionskurs för dig som är eller vill vara verksam i fritidshem och kursen kan även tillgodoräknas i Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem på Linköpings universitet.

Studera på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll