Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp

Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs F-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. Kursen behandlar matematik som samhälleligt uppdrag i förskola, förskoleklass och skola. Teorier kring barns begreppsutveckling och taluppfattning uppmärksammas. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även teorier kring bedömning av barns kunnande i matematik. Den studerande analyserar didaktiska verktyg.  Till den studerandes insats hör läsning och reflektion över angiven litteratur.

Kursen ges på halvfart och är distansbaserad med några campusförlagda dagar. Distansdelarna genomförs via Lisam.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll