Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4-6 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument och i skolår 4-6 praktik. Ett genomgående tema i kursen är teorier om elever s utveckling av matematiska begrepp. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även teorier kring bedömning av barns kunnande i matematik. I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik samt betygsättning. Den studerande analyserar didaktiska verktyg. Till den studerandes insats hör läsning och reflektion över angiven litteratur.

Kursen ges på halvfart och är distansbaserad med några campusförlagda dagar. Distansdelarna genomförs via Lisam.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll