Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs 4-6. Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument och i skolår 4-6 praktik. Ett genomgående tema i kursen är teorier om elever s utveckling av matematiska begrepp. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även teorier kring bedömning av barns kunnande i matematik. I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik samt betygsättning. Den studerande analyserar didaktiska verktyg. Till den studerandes insats hör läsning och reflektion över angiven litteratur.

Kursen ges på halvfart och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier.

 

Kursen ingår i ett paket med två fristående kurser som tillsammans motsvarar matematik 30 hp i grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6. Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp ges på hösten och Matematik för grundlärare åk 4-6, 15 hp ges på våren. Kurserna kan läsas i valfri ordning. De kan ingå i en grundlärarexamen för åk 4-6 vid Linköpings universitet om du väljer att studera vidare till lärare hos oss. De kan även användas för breddad behörighet om du redan har en lärarexamen som är relevant för aktuella årskurser.

Studera på distans

En unik examen