Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs F-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. I kursen behandlas barns tidiga läs- och skrivlärande. Begreppet språklig medvetenhet studeras och sätts i relation till det tidiga läs- och skrivlärandet.

Kursen ges på halvfart och organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och fältstudier. Campusträffarna sker på Campus Valla, Linköping.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll