Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs F-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. I kursen behandlas barns tidiga läs- och skrivlärande. Begreppet språklig medvetenhet studeras och sätts i relation till det tidiga läs- och skrivlärandet.

Kursen ges på halvfart distans och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll