Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs F-3. Kursen fokuserar på barns tidiga läs- och skrivlärande. Begreppet språklig medvetenhet studeras och sätts i relation till det tidiga läs- och skrivlärandet. Kartläggning och bedömning av elevers läsande och skrivande ingår.  Även tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter och möjliga pedagogiska insatser behandlas.  

Kursen ges på halvfart distans och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier. 

Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot åk F-3. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barnlitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren. Kurserna kan läsas i valfri ordning. De kan ingå i en grundlärarexamen för F-3 vid Linköpings universitet om du väljer att studera vidare till lärare hos oss. De kan även användas för breddad behörighet om du redan har en lärarexamen som är relevant för aktuella årskurser.

Studera på distans

En unik examen