Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till dig som vill bli verksam inom skolan eller till dig som är lärare i år 4-6. Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot år 4-6. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren. 

I kursen behandlas barns tidiga läs- och skrivlärande. Centralt i detta arbete är elevers förståelse för texter och deras förmåga att kommunicera ett innehåll i skrift.

Kursen ges på halvfart och organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och fältstudier. Campusträffarna sker på Campus Valla, Linköping.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll