Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7.5 hp

Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs f-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. I kursen betraktas språk utifrån ett flertal perspektiv. Svenska språkets uppbyggnad studeras på ord-, fras-, sats- och meningsnivå, och svenskans ljudstruktur behandlas översiktligt. Kursen behandlar även språklig variation. Kursen ges på halvfart och organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och fältstudier. 

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll