Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs 4-6. I kursen betraktas språk utifrån ett flertal perspektiv. Svenska språkets uppbyggnad studeras på ord-, fras-, sats- och meningsnivå, och svenskans ljudstruktur behandlas översiktligt. Kursen behandlar även språklig variation samt barns språkliga förmåga och olika faktorer för språkutveckling.

Kursen ges på halvfart distans och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier. 

Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot åk 4-6. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren. Kurserna kan läsas i valfri ordning. De kan ingå i en grundlärarexamen för 4-6 vid Linköpings universitet om du väljer att studera vidare till lärare hos oss. De kan även användas för breddad behörighet om du redan har en lärarexamen som är relevant för aktuella årskurser.

Studera på distans

En unik examen