Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

VT 2021, Halvfart, Linköping

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs F-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. Kursen behandlar den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans år F-3. Alla moment har en tydlig koppling till centralt innehåll och förmågor i grundskolans läroplan i matematik.

Kursen sätter särskilt fokus på att deltagaren utvecklar de generella förmågor som finns beskrivna i läroplanen, vilka de som grundlärare i sin tur förväntas utveckla hos sina elever.

Kursen ges på halvfart och organiseras dels i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, lektioner, seminarier och självstudier.

En unik examenVisa/dölj innehåll