Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs F-3 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. Kursen behandlar den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans år F-3. Alla moment har en tydlig koppling till centralt innehåll och förmågor i grundskolans läroplan i matematik.

Kursen sätter särskilt fokus på att deltagaren utvecklar de generella förmågor som finns beskrivna i läroplanen, vilka de som grundlärare i sin tur förväntas utveckla hos sina elever.

Kursen ges på halvfart och organiseras i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform. I kursen förekommer föreläsningar, lektioner, seminarier och självstudier.

Mer information om kursen

Kursen ingår i ett paket med två fristående kurser som tillsammans motsvarar matematik 30 hp i grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3.

  • Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp ges på hösten
  • Matematik för grundlärare F-3, 15 hp ges på våren.

Kurserna kan läsas i valfri ordning. De kan ingå i en grundlärarexamen för F-3 vid Linköpings universitet om du väljer att studera vidare till lärare hos oss. De kan även användas för breddad behörighet om du redan har en lärarexamen som är relevant för aktuella årskurser.

Kontakt

En unik examen