Matematik för grundlärare 4-6, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4-6 eller till dig som har varit eller vill bli verksam inom skolan. Kursen behandlar den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans år 4-6. Alla moment har en tydlig koppling till centralt innehåll och förmågor i grundskolans läroplan i matematik.

Kursen sätter särskilt fokus på att deltagaren utvecklar de generella förmågor som finns beskrivna i läroplanen, vilka de som grundlärare i sin tur förväntas utveckla hos sina elever.

Kursen ges på halvfart och organiseras i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform. I kursen förekommer föreläsningar, lektioner, seminarier och självstudier.

Kontakt

En unik examen