:

Fritidspedagogik i fritidshem 2, 15 hp

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill bli lärare i fritidshem eller som redan arbetar i fritidshemmet. Den kan läsas som en introduktion till fritidspedagogik eller som en fortsättning på tidigare studier i ämnet.

Fritidspedagogik i fritidshem 2

VT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Fritidspedagogik i fritidshem 2, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill bli lärare i fritidshem eller som redan arbetar i fritidshemmet. Den kan läsas som en introduktion till fritidspedagogik eller som en fortsättning på tidigare studier i ämnet. 
Kursen består av tre delar. Första delen handlar om fritidshemmets samhällsuppdrag och lärare i fritidshems yrkesroll. Den andra delen behandlar frågor kring digitala verktyg och hur de kan användas som en resurs i fritidshemmet för att stödja elevers lärande och skapa en meningsfull fritid. I kursens tredje del ligger fokus på läs-, skriv- och matematikinlärning utifrån en fritidspedagogisk utgångspunkt.
Studietakten är 50% under en termin. Kursen ges på distans med digital undervisning. 
Kursen kan tillgodoräknas i Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem på Linköpings universitet.

Om kursen Visa/dölj innehåll

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill bli lärare i fritidshem eller som redan arbetar i fritidshemmet. Den kan läsas som en introduktion till fritidspedagogik eller som en fortsättning på tidigare studier i ämnet. Du kan läsa kursen även om du inte läst Fritidspedagogik i fritidshem 1.

Kursen består av tre delar. Första delen handlar om fritidshemmets samhällsuppdrag och lärare i fritidshems yrkesroll. Den andra delen behandlar frågor kring digitala verktyg och hur de kan användas som en resurs i fritidshemmet för att stödja elevers lärande och skapa en meningsfull fritid. I kursens tredje del ligger fokus på läs-, skriv- och matematikinlärning utifrån en fritidspedagogisk utgångspunkt.

Studietakten är 50% under en termin. Kursen ges på distans med digital undervisning.

Kursen kan tillgodoräknas i Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem på Linköpings universitet.

En unik examen Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll