Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en lärarutbildning som passar dig på Linköpings universitet.

 

Varför lärarutbildning vid LiU?

Hög kvalitet på  utbildningarna

Lärarutbildningarna på LiU får betyget hög kvalité av Universitetskanslersämbetet. Du är attraktiv på arbetsmarknaden med en examen från LiU. 

Global profil på lärarexemen

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder vi en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen.

Bästa studentlivet

Linköping och Norrköping har fått utmärkelsen Årets studentstad tre gånger. Vi värnar om studenterna och studentlivet!

Karriär och framtid

Med en lärarutbildning från LiU är du attraktiv på arbetsmarknaden. 

Vi ger dig förutsättningar att bli en kreativ lärare som inspirerar till lärande och utveckling. Du blir expert i dina ämnesområden och får verktyg för att motivera och utveckla barn och ungdomars lärande. En lärarutbildning från LiU ger dig bra ledarskapskunskaper och många valmöjligheter i arbetslivet.

Karriärval inom läraryrket

Lärare är högt efterfrågade i arbetslivet och du kan också göra karriär genom att bli förstelärare eller lektor. Om du är intresserad av skolutveckling finns möjlighet att bli biträdande rektor eller rektor. Du kan också fortsätta med fördjupade studier vid universitet.
Lärarstudenterna Paulina Karlsson, Emelie Fransson och Sara Julsgård samtalar i videon kring olika karriärsval inom läraryrket.

Våra lärarprogram

Lärarprogram alla åldersgrupper

Förskollärare, 210 hp

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om matematik eller att försöka läsa och skriva.

Grundlärare i fritidshem, 180 hp

Som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du det bästa av två världar – i skolan är du lärare i musik, bild eller idrott och på eftermiddagen är du en viktig närvarande vuxen som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur.

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Som barnens allra första lärare är du en nyckelspelare i skolan och får möta nyfikna elever som går igenom en enorm utveckling. Det här är utbildningen för dig som gillar att bygga från grunden.

Yrkeserfarenhet och kompletterande utbildningar

Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad, 180 hp

Har du arbetat i fritidshem i flera år men saknar lärarbehörighet? Nu finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem.

Folkhögskollärare, 60 hp

Är du övertygad om att skolan kan förändra samhället? Utbildningen till folkhögskollärare passar dig som redan har ämneskunskaper och som vill möta och undervisa vuxenstuderande på folkhögskola eller studieförbund.

Yrkeslärare, 90 hp

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något ämne och som vill föra dessa kunskaper vidare som lärare i gymnasieskolan eller som pedagog eller utbildare.

Vidareutbildning

Pedagogik för yrkeslärare, masterprogram, 120 hp

Är du intresserad av att fördjupa dig inom yrkesdidaktik? Vill du utveckla din förmåga att studera och analysera undervisning i yrkesutbildning eller kanske ta ett första steg mot en forskarkarriär? Då är detta utbildningen för dig.

Pedagogiskt arbete/Yngre barns lärande/Specialpedagogik, masterprogram, 120 hp

Vill du fördjupa dig och komma längre när det gäller lärande och undervisning i olika lärmiljöer? Är du intresserad av pedagogiskt ledarskap? Eller vill du ta första steget mot en forskarkarriär?

Speciallärare, 90 hp

Speciallärarprogrammet förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter med undervisning, utvärdering, utredning och utveckling. Utbildningen sker på halvfart och distans med en träff i månaden, två till tre dagar, i Linköping.

Lärarstudenter berättar

Veronica läser till förskollärare

Läsa som äldre och med barn

Marie läser till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Hur är det att läsa decentraliserat?

Hampus läser till ämneslärare i årskurs 7-9

Utöka din lärarbehörighet?

Vi hjälper dig