Lärarutbildning på LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en lärarutbildning som passar dig på Linköpings universitet.

 

Varför lärarutbildning vid LiU?

Hög kvalitet på  utbildningarna

Lärarutbildningarna på LiU får betyget hög kvalité av Universitetskanslersämbetet. Du är attraktiv på arbetsmarknaden med en examen från LiU. 

Global profil på lärarexemen

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder vi en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen.

Bästa studentlivet

Linköping och Norrköping har fått utmärkelsen Årets studentstad tre gånger. Vi värnar om studenterna och studentlivet!

Hög kvalitet på  utbildningarna

Lärarutbildningarna på LiU får betyget hög kvalité av Universitetskanslersämbetet. Du är attraktiv på arbetsmarknaden med en examen från LiU. 

Global profil på lärarexemen

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder vi en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen.

Bästa studentlivet

Linköping och Norrköping har fått utmärkelsen Årets studentstad tre gånger. Vi värnar om studenterna och studentlivet!

Karriär och framtid

Med en lärarutbildning från LiU är du attraktiv på arbetsmarknaden. 

Vi ger dig förutsättningar att bli en kreativ lärare som inspirerar till lärande och utveckling. Du blir expert i dina ämnesområden och får verktyg för att motivera och utveckla barn och ungdomars lärande. En lärarutbildning från LiU ger dig bra ledarskapskunskaper och många valmöjligheter i arbetslivet.

Karriärval inom läraryrket

Lärarstudenterna Paulina Karlsson, Emelie Fransson och Sara Julsgård samtalar kring olika karriärsval inom läraryrket.

Våra lärarprogram

Lärarprogram alla åldersgrupper

Yrkeserfarenhet och kompletterande utbildningar

Vidareutbildning

Lärarstudenter berättar

Veronica läser till förskollärare

Video

 


Marie läser till grundlärare i f-3 

Video 


Hampus läser till ämneslärare i år 7-9

Video

 


Börja läsa som äldre och med barn

Video

Hur är det att läsa decentraliserat?

Video

 


Utöka din lärarbehörighet?

Vi hjälper dig

Följ oss på sociala medier!

Vill du veta vad som händer på LiU och lärarutbildningarna? I våra sociala medier får du följa studenter, alumner och det som händer på våra utbildningar och universitetet.