Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment relaterat till forskning  och teori om litteraturdidaktik och läsutveckling. Modersmålsundervisningens litteraturinnehåll och elevers läsutveckling diskuteras utifrån elevers språkliga variation och språkkunskaper. Litteraturdidaktik för undervisning av elever med olika språk- och skolbakgrund behandlas. Kursen fokuserar särskilt på modersmålsundervisning, men moment för studiehandledning på modersmålet förekommer.

Kursen ingår i ett kurspaket med fyra kurser á 7,5 hp. Kurserna 9FVG26, Språkdidaktik för modersmålslärare och 9FVG27, Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan ges på höstterminen. 9FVG30, Flerspråkighet - lärande och utveckling och 9FVG31, Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning ges på vårterminen. Kurserna kan läsas oberoende av varandra. Kurserna är helt på distans och ges på halvfart. I kurserna ingår föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner och individuella uppgifter. Kurserna kan användas för behörighet att undervisa i modersmål tillsammans med en lärarexamen och dokumenterade goda språkkunskaper.

En unik examen