Grunderna i AI, 2 hp

Robotillustration

Elements of AI

HT 2019, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Grunderna i AI, 2 hp

HT 2019, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Grunderna i AI, 2 hp

VT 2020, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Elements of AI

VT 2020, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Grunderna i AI, 2 hp

ST 2020, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Elements of AI

ST 2020, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Grunderna i AI, 2 hp

HT 2020, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Elements of AI

HT 2020, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Elements of AI

VT 2021, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Grunderna i AI, 2 hp

VT 2021, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI på samhället.

Börja läsa när du vill

Du kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin, eller så väljer du den termin du tänker börja. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle.

Kursformat

Kursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö (https://www.elementsofai.se/). Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar. Du som har gjort Elements of AI kan anmäla dig till den här kursen för att få dina resultat validerade. Det gäller både den svenska och den engelska versionen av kursen. När du är antagen till Grunderna i AI, så kommer vi kontakta dig med information om hur du kan validera dina resultat. Du måste inte göra om kusen, däremot kan det bli så att vi behöver ställa kontrollfrågor motsvarande de som finns i Elements of AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen. 

Kursen handleds över internet.

Information om behörighet

Observera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

Webbaserad kursmiljö
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll