Introduktion till etologi, 7.5 hp

Introduktion till etologi, 7.5 hp

HT 2020, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen kommer att ge en introduktion till etologin, läran om djurs beteende. Bland momenten ingår beteendets orsaker, fysiologiska samband, samt beteendets utveckling såväl under evolutionen som under individens livstid. En stor del av kursen kommer att ägnas etologiska tillämpningar, t ex inom lantbrukets djurhållning, försöksdjursbiologi samt sällskapsdjurens situation.

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kurslitteraturen samt videoinspelade föreläsningar och examineras med självrättande tester, inlämningar och även diskussioner kopplade till vetenskapliga artiklar. Allting handlett över internet. Även en introduktion till en etologisk studie ingår i kursen. 

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll