Introduktion till etologi, 7,5 hp

Introduktion till etologi, 7,5 hp

HT 2019, Deltid 33%, Ortsoberoende

Kursen kommer att ge en introduktion till etologin, läran om djurs beteende. Bland momenten ingår beteendets orsaker, fysiologiska samband, samt beteendets utveckling såväl under evolutionen som under individens livstid. En stor del av kursen kommer att ägnas etologiska tillämpningar, t ex inom lantbrukets djurhållning, försöksdjursbiologi samt sällskapsdjurens situation.

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kurslitteraturen samt videoinspelade föreläsningar och examineras med självrättande tester, inlämningar och även diskussioner kopplade till vetenskapliga artiklar. Allting handlett över internet. Även en introduktion till en etologisk studie ingår i kursen. 

Läs mer om kursen

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/ETE327

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen