Kryptoteknik

6 hp

Kryptoteknik, 6 hp

HT 2022, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Kryptoteknik, 6 hp

HT 2023, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Denna grundkurs i kryptoteknik ger övergripande kunskap om vilka typer av algoritmer som finns och vilka krav man måste ställa på dem. Vissa algoritmer behandlas i detalj medan andra gås igenom mera översiktligt. Kursen tar avstamp i historiska krypton, behandlar sedan både symmetriska och assymetriska krypton, samt nyckelöverföring inklusive kvantkrypto, och ger också en introduktion till post-kvant-krypto som är säkert mot framtida kvantdatorattacker. 

Kursen ges helt över nätet. Inga träffar på Campus.

En unik examen