Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp

VT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp

ST 2024, Sjättedelsfart, Ortsoberoende

Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp

HT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-08-08

Samhällets digitalisering innebär ökade krav på cybersäkerhet. Alla som använder och är beroende av datorer, molntjänster, och nätverk i sitt arbete bör därför ha grundläggande förståelse i detta område. Vad är hoten, hur bedömer man olika hot, hur kan man skydda sig och fatta relevanta beslut för att undvika onödiga risker? Detta är typiska frågor som kommer behandlas under kursens gång. Dessutom kommer vi att diskutera hur man skapar en bra cybersäkerhetskultur i en organisation för att skapa rätt förutsättningar för långsiktig säkerhet.

Vem kan gå kursen

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma personer och andra som har grundläggande förståelse för hur IT-system är uppbyggda och ett intresse att lära sig mer om grunderna för cybersäkerhet. Kursen kräver förmåga att lära sig hur tekniska system är uppbyggda och kan påverkas av cyberhot.

Börja läsa när du vill

Du kan börja läsa kursen när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin. Viss examination sker på fasta datum som annonseras under kursens gång, med flera chanser under året.

Kursformat

Kursen är en distanskurs som till största del görs i egen takt och hanteras i en webb-baserad kursmiljö, som finns på https://cybersakerhet-grund.ida.liu.se. Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och en inlämningsuppgift där peer grading ingår.

Kursen handleds över internet.

Studera på distans

En unik examen