Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat, 6 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat, 6 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Arbetar du med hållbarhetsfrågor och skulle vilja lära dig om ett nytt sätt att kommunicera dem till en större publik? Eller skulle du vilja lära dig mer om hur samhället kan behöva ställa om i ljuset av klimatförändringarna och de utmaningar som de innebär? 

I den här kursen får deltagarna utforska idéer om hur en region kan ställa om för att bli ett hållbart samhälle. Kommer teknik spela en stor roll, eller beteendeförändringar? Vilka roller kommer politiker, företag, föreningar och sociala grupper att spela? Vi kommer spela ett storskaligt spel med rollspelsinslag: ett megaspel eller ”Megagame" på engelska, och använda det för att studera olika typer av förändringar som vi tror kan vara nödvändiga för att ställa om samhället. I slutet kommer deltagarna få anordna ett öppet speltillfälle med ett Megagame där de får prova egna sina tankar om omställningsstrategier.

Efter kursen kommer deltagarna ha en bättre förståelse för vilken typ av samarbeten som krävs mellan olika intressenter i samhället för att arbeta för en större samhällsomställning mot ett hållbart samhälle. Man kommer också få praktisk förståelse för vad det innebär att kommunicera förändringsstrategier genom spel med olika intressenter. 

Vid några tillfällen under kursen kommer vi i större grupper att delta i och leda ett Megagame. Deltagande kan ske på distans eller lokalt, och är obligatoriskt i kursen. Det handlar om upp till fem tillfällen à 4 timmar som förläggs på blandade tider.

En unik examen