Företagsekonomi 2, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Företagsekonomi 2, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Företagsekonomi 2 - Kurspaket  30 hp 

Kursen består av fyra delkurser: 

723G38 Klassisk och modern organisation, 7,5 hp

723G37 Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp

723G36 Externredovisning B - Normbildning och reglering, 7,5 hp 

723G39 Finansiell planering, 7,5 hp

Kurserna ger breddning och fördjupning av tidigare studier i ämnet. Undervisningsspråk är svenska och/eller engelska.

Urval till detta kurspaket sker utifrån antal redovisade akademiska poäng i ämnet företagsekonomi, godkända fram till och med sista anmälningsdag.

En unik examen