:

Företagsekonomi 2, 30 hp

Företagsekonomi 2, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Företagsekonomi 2, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kurspaketet Företagsekonomi 2 innehåller: Externredovisning B - Normbildning och reglering, 7,5 hp, Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp, Klassisk och modern organisation, 7,5 hp och Finansiell planering, 7,5 hp. Kurserna ger breddning och fördjupning av tidigare studier i ämnet. Undervisningsspråk är svenska och/eller engelska.

Urval till detta kurspaket sker utifrån antal redovisade akademiska poäng i ämnet företagsekonomi, godkända fram till och med sista anmälningsdag.

En unik examen Visa/dölj innehåll