Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Företagsekonomi 1 helfart - Kurspaket 30 hp 

Kursen består av fyra delkurser: 

722G84 Organisation och beteende, 7,5 hp, 
722G85 Externredovisning, 7,5 hp, 
722G83 Marknadsföring, 7,5 hp,
722G82 Kalkylering och budgetering, 7,5 hp. 

Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning samt att tillämpa kunskaperna på aktuella problem. Vidare syftar kurserna till att träna förmågan att analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser. 

Undervisningsspråket är svenska och/eller engelska.

En unik examen