:

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Kurspaket innehåller delkurserna: Organisation och beteende, kurskod 722G84, 7,5 hp, Externredovisning, kurskod 722G85, 7,5 hp, Marknadsföring,  kurskod 722G83, 7,5 hp och Kalkylering och budgetering,  kurskod 722G82, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning samt att tillämpa kunskaperna på aktuella problem. Vidare syftar kurserna till att träna förmågan att analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser. Undervisningsspråket är svenska och/eller engelska.

En unik examen Visa/dölj innehåll