Statsvetenskap 1 - kurspaket

30 hp

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 1 - kurspaket, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 1 – kurspaket, 30 hp

Kurspaketet Statsvetenskap 1 vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om den offentliga förvaltningen och politiken i Sverige och internationellt. Under terminen läser du:

Politisk teori, 7,5 hp

Denna kurs behandlar det politiska tänkandet och idéhistoria - från förr till idag. I kursen får du möta viktiga politiska tänkare som bidragit till att forma det vi intresserar oss för i politisk teori. Här får du lära dig politikens grundläggande begrepp såsom stat, samhälle, laglydnad, dygd, demokrati, frihet och rättvisa. Du får också bekanta dig med dagsaktuell politisk-teoretisk forskning och debatt.

Det svenska politiska systemet, 7,5 hp

Vilka händelser har format det politiska klimatet i Sverige idag? I denna kurs får du lära dig mer om svensk politik och förvaltning på lokal, regional och nationell nivå. Här får du också bekanta dig med hur EU påverkar svensk politik. Särskild vikt läggs vid den politisk-historiska utvecklingen av och samspelet mellan just politik och förvaltning.

Politiska system i jämförande perspektiv, 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att fördjupa dina kunskaper om, förståelsen för och jämförandet av olika politiska system. Du kommer få en inblick i olika statsskick, politiska system och förvaltningsmodeller samt olika metoder för jämförelser av dessa. EU:s politik, struktur och förvaltning tillsammans med Mellanösterns- och Nordafrikas politiska sociologi är viktiga inslag i kursen.

Internationell politik, 7,5 hp

Vilken roll spelar FN? Hur kan vi förstå internationell politik? I denna kurs får du lära dig begrepp och teorier om internationell politik, och tillsammans simulerar vi hur ett beslutsfattande i FN går till. Du får också inblick i olika historiska och nutida fenomen inom internationell politik, till exempel FN−systemet, internationell säkerhetspolitik och olika former för internationellt samarbete.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar och seminarier. Det är också viktigt att du studerar självständigt utöver de schemalagda momenten. Samtliga kurser i kurspaketet Statsvetenskap 1 ges på svenska. 

Vad kan jag läsa efter Statsvetenskap 1?

Statsvetenskap 1 ger behörighet att läsa vidare på fortsättningsnivå inom statsvetenskap. Till exempel finns kurspaketet Statsvetenskap 2. 

En unik examen