Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs

30 hp

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 2 – kurspaket, 30 hp

Kurspaketet Statsvetenskap 2 vänder sig till dig som vill gå kurser på fortsättningsnivå i Statsvetenskap. Du får lära dig mer om statsvetenskapliga analysinriktningar och metoder. Dessutom får du möjlighet att fördjupa dig inom antingen politisk teori, jämförande politik och förvaltning, internationell politik, svensk politik eller European Politics. I slutet av kursen får du skriva en uppsats inom ett område du själv väljer. 

Kursen består av fyra delkurser. Tre kurser är obligatoriska, en kurs är valbar. 
Följande delkurser är obligatoriska:

Politisk teori 2, 7,5hp

I denna fortsättningskurs bygger vi vidare från grundkursen i Politisk teori. Här får du lära dig politisk teori från ett samtida och vetenskapligt perspektiv och hur dessa teorier ligger till grunden för de perspektiv och koncept vi använder både i vetenskapen och i vardagen. Här får du lära dig mer om dagsaktuell politisk teori, politiska ideologier och teorier om demokrati. Efter kursen kommer du kunna värdera och jämföra olika teorier och ideologier mot varandra. 

Statsvetenskaplig metod 1, 7,5 hp

Denna kurs ger dig en introduktion till statsvetenskapligt uppsatsskrivande med fokus på olika metoder varje författare och/eller forskare måste förhålla sig till. Kursen förbereder dig för kandidatuppsaten och här fördjupar du dina kunskaper med hjälp av olika kvalitativa och kvantitativa metoder och studier i hur de kan användas på aktuella politiska frågor. Bland annat lär du dig hur fallstudier och diskursanalys används som statsvetenskaplig metod. Kursen består av föreläsningar och seminarier som hjälper dig att utveckla ditt vetenskapliga skrivande och dina färdigheter i presentationsteknik.

Självständigt arbete, 7,5 hp

I denna delkurs skriver du en uppsats med valfri frågeställning inom det statsvetenskapliga området.  

Du kan välja en av följande kurser för att komplettera de obligatoriska kurserna:

Internationell politik 2, 7,5 hp

I denna kurs fortsätter vi studera de frågor som presenterades under grundkursen i internationell politik. Med hjälp av praktiska fall och teoretiska perspektiv från Mellanöstern och Nordafrika får du fördjupa dina kunskaper i jämförande politik och fokusera på internationell politik.

European Politics, 7,5 hp

Hur har demokratins framväxt i Europa påverkat politiken? Hur ser dagens politiska klimat ut i de olika europeiska länderna? I denna kurs får du lära dig mer om demokrati och politik i en europeisk kontext. Kursen ges på engelska. Läs mer om kursen på dess engelska kurssida: https://liu.se/utbildning/kurs/733g46

Svensk politik, 7,5 hp

Vad är det som utmärker svensk politik? Hur har den förändrats det senast decennierna? Denna kurs tar sin utgångspunkt i debatten om den förändrade offentliga sektorn och institutioners roller vid beslutfattande och genomförande av offentlig svensk politik. Du får fördjupa dig i nya förvaltningspolitiska idéer och trender som har lett till en förändrad politik där beslutsfattande oftare sker i samverkan med privata aktörer i samhället. 

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar och seminarier. Det är också viktigt att du studerar självständigt utöver de schemalagda momenten. 

Vad kan jag läsa efter Statsvetenskap 2?

Statsvetenskap 2 ger behörighet att läsa vidare på fördjupad nivå inom statsvetenskap. Till exempel kan du läsa kurspaketet Statsvetenskap 3. 

En unik examen