Det finns en stor efterfrågan på personer med fördjupade kunskaper i matematik både inom näringslivet och i forskarvärlden. Som matematiker är du en problemlösare och kan arbeta med frågor som är till nytta för hela samhället – vilket ger dig breda valmöjligheter efter utbildningen.

Matematik, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Matematik är grunden inom många ämnesområden och är det språk som hjälper oss att beskriva och förstå världen omkring oss. Kandidatprogrammet i matematik är för dig som vill strukturera och lösa komplexa problem.  

Avancerad problemlösare

Under de första åren läser du grundläggande och tillämpad mate­matik men även programmering som är ett viktigt verktyg för att kunna göra avancerade beräkningar och analyser. Du utvecklar också din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation. Sammantaget gör dessa kunskaper dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Under det andra året inriktar du dig på ett område du är intresserad av, som till exempel matematik och matematisk statistik för AI och maskininlärning, finansiell matematik eller matematiska metoder för att lösa problem inom logistik. Här finns också stora möjligheter för dig som vill fördjupa dig mer i renodlad matematik.

Skickliga lärare

Utbildningen innehåller såväl projektbaserade som forskningsanknutna kurser. Du deltar i föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Matematikutbildningen vid LiU har engagerade lärare som belönats med pedagogiska priser och som får höga betyg i kursutvärderingar.

Förjupa dig genom en masteriutbildning

För att fördjupa och specialisera dig ytterligare efter avslutad utbildning är en tvåårig masterutbildning i matematik den naturliga fortsättningen. Den förbereder dig även för forskarstudier i matematik. Vill du hellre bli gymnasielärare kompletterar du med en pedagogisk utbildning, även den på LiU. 

Specialiseringar med nära forskningsanknytning

Från andra året kan du välja att specialisera dig inom något av följande områden:

  • Ekonomisk modellering och optimering
  • Lärare i matematik (kombineras med ett extra år pedagogik)
  • Matematik
  • Matematisk statistik för maskininlärning
  • Teknisk matematik

Samtliga kurser har nära anknytning till forsk­ning, inte minst inom optimering där Sveriges ledande forskargrupp finns vid just Linköpings universitet. Våra lärare anses vara bland de allra bästa och får konstant goda omdömen av studenterna. Vill du fördjupa dig ytterligare efter de tre åren är en masterutbildning den naturliga fortsättningen.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Med ditt logiska tänkande och din problemlösningsförmåga blir du redo att ta dig an nutidens och framtidens utmaningar tillsammans med andra på din arbetsplats. Du kan till exempel lösa viktiga resurs- och transportfrågor eller göra stråldosberäkningar för användning inom vården. Med en inriktning mot dataanalys, som handlar om att omvandla stora mängder data till information, kan du utveckla rekommendationssystem för onlinetjänster eller bidra till utvecklingen av självkörande fordon. 

Film: Kärleken till ett ämne

LiU-studenten Björn Runow, som driver den populära Youtube-kanalen MatteBjörn, berättar om varför matematiken är det perfekta verktyget för att ta sig an samtidens utmaningar.

Studentlivet

Utlandsstudier