Kandidatprogram i matematik, 180 hp

Matematik_student pluggar

Vi tror att du vet vad vi menar när vi säger att matematik kan vara både spännande och vackert, och att känslan av sammanhang och logiska följder kan ge en ökad förståelse för verkligheten. Dessutom vet vi att du kan bygga en karriär på det.

Matematik, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Väderprognoser, beskrivning av börsutvecklingen, trafikplanering, planering av dos för strålbehandling, bildbehandling, animering, visualisering och datasäkerhet – idag används avancerade matematiska modeller inom ett brett spektrum av yrkesområden.

Både bredd och spets

Du som tycker att det är kul med matematik kommer att trivas här – och dessutom lära dig att omvandla dina kunskaper till en spännande yrkeskarriär. På matematikprogrammet lär du dig både att förstå den bakomliggande teorin och att omsätta den i praktiken.

Under de två första åren läser du grundläggande och tillämpad mate­matik. För att bredda din kompetens ytterligare och göra dig ännu mer attraktiv på arbetsmark­naden ingår även programmering i kursutbudet. Integrerat studerar du vetenskapsmetodik samt tränar dig i muntlig och skriftlig kommunikation.

Specialiseringar med nära forskningsanknytning

Från andra året kan du välja att specialisera dig inom något av följande områden:

  • Datalogi
  • Ekonomisk modellering och optimering
  • Lärare i matematik (kombineras med ett extra år pedagogik)
  • Matematik
  • Teknisk matematik

Samtliga kurser har nära anknytning till forsk­ning, inte minst inom optimering där Sveriges ledande forskargrupp finns vid just Linköpings universitet. Våra lärare anses vara bland de allra bästa och får konstant goda omdömen av studenterna. Vill du fördjupa dig ytterligare efter de tre åren är en masterutbildning den naturliga fortsättningen.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter tre år på matematikprogrammet är du med ditt analytiska tänkande, din problemlösnings­förmåga och dina matematik- och programme­ringskunskaper attraktiv på arbetsmarknaden. Du kan arbeta i offentlig sektor eller i näringslivet, exempelvis med optimering av aktieportföljer eller planering och logistik. Du har också en bra grund för fortsatta studier på masternivå och för ännu mer avancerade uppgifter i industrin eller för en akademisk bana.

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll