HR-mastern är för dig som vill arbeta förändringsinriktat och ledningsnära med strategiskt HR-arbete. I din framtida yrkesroll kan du stödja individer, arbetsgrupper och organisationer att utvecklas och förändras.

Human Resources, Masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Vi utbildar studenter som vill söka sig bortom kända lösningar på kända problem genom att använda ett forskningsbaserat arbetssätt. Det handlar om att bygga broar mellan forskning och praktik genom att exempelvis översätta relevant forskning så att den gör praktisk nytta i organisationer. Kurserna under år 1 genomförs i nära samverkan med organisationer i arbetslivet. Där behandlas aktuella HR-frågor utifrån forskning inom HRD/HRM, arbetslivsinriktad beteendevetenskap, arbetsrätt, företagsekonomi samt handikappvetenskap. Termin 3 är valbar och erbjuder bland annat möjligheter till tio veckors arbetsplatsförlagd praktik, utlandsstudier eller att läsa kurser vid andra svenska universitet.

Programmets undervisnings- och arbetsformer är utmanande och studentaktiva. Det innebär att vi organiserar för dialog och fördjupande samtal samt att du aktivt arbetar med kursinnehållet. Genom kursernas starka arbetslivsanknytning erbjuds du goda möjligheter att integrera teori och praktik. Du erbjuds också goda möjligheter att utveckla spetskompetens inom HRD/HRM samt en generell förmåga till problemlösning och beslutsfattande.

Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerat och ledningsnära HR-arbete inom privat, offentlig och ideell sektor, i Sverige och internationellt. Utbildningen förbereder dig även för studier på forskarnivå. 

Artiklar om utbildningen

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.