Är du redo att ta ditt intresse för HR-frågor till nästa nivå? Masterprogrammet i Human Resources  passar dig som brinner för att arbeta proaktivt med HR-frågor på strategisk och ledningsnära nivå i organisationer. Som student hos oss utrustas du med de verktyg och kunskaper som krävs för att framgångsrikt stödja individer, arbetsgrupper och hela organisationer i deras utvecklings- och förändringsprocesser. 

Human Resources, Masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
Med en fördjupad förståelse för HR:s roll i moderna organisationer, förbereder vi dig för en yrkesroll där du inte bara bidrar till att forma framtidens arbetsplatser, utan också hjälper till att skapa en positiv och inkluderande arbetskultur.

På programmet utbildar vi studenter som vill söka sig bortom beprövade lösningar på kända problem genom att använda ett forskningsbaserat arbetssätt. Tack vare detta arbetssätt kan vi lära dig att bygga starka broar mellan teori och praktik. Du kommer att bli expert på att tillämpa aktuell forskning på ett sätt som gör verklig skillnad i organisationer. Med kurser som spänner över human resource development (HRD), human resource management (HRM), pedagogik, sociologi och psykologi, arbetsrätt, företagsekonomi samt handikappvetenskap får du en djupgående förståelse för HR:s roll i vår dynamiska värld.

Utbildning i nära samverkan med organisationer i arbetslivet

Kurserna under termin 1 och 2 genomförs i nära samverkan med ett partnerskap av organisationer i arbetslivet och inriktas mot strategiskt arbete med kompetensförsörjning.  Här arbetar du med skarpa problemställningar som kommer från respektive partner. Termin 3 är valbar och erbjuder bland annat möjligheter till tio veckors arbetsplatsförlagd praktik, fördjupningskurs inom HRD/HRM, utlandsstudier eller studier vid andra svenska universitet. Under termin 4 skriver du en masteruppsats där du har möjlighet att specialisera dig inom ett eget valt HR-område.

Vårt program är utformat för att utmana och inspirera dig. Med innovativa undervisningsmetoder och en aktiv lärmiljö är du i centrum för dialog och fördjupande samtal med erfarna lärare och forskare. Vår starka anknytning till arbetslivet garanterar att du får ovärderlig erfarenhet av att integrera teori och praktik, samtidigt som du utvecklar specialiserade kompetenser inom HRD/HRM och förbättrar din förmåga till problemlösning och beslutsfattande.

Karriär och framtid

Efter avslutad utbildning står dörrarna öppna till ledningsnära HR-positioner inom både den privata och offentliga sektorn, såväl i Sverige som internationellt. Dina kompetenser är högt eftertraktade och du kommer att kunna ta dig an strategiska roller som kräver djupgående förståelse för både människor och affärsprocesser. Exempelvis kommer du kunna utveckla och implementera HR-strategier som stödjer företagets övergripande mål och agera som en länk mellan HR och högsta ledningen. Du kan också arbeta med ledarskapsutveckling, organisationsförändringar, medarbetarengagemang, inkludering och arbetsmiljöfrågor. Med goda metodkunskaper kan du också använda data och analys för att stödja beslutsfattande inom HR. Vidare kan du också genom din förmåga till kritisk analys ställa rätt frågor och utmana organisationen att fortsätta utvecklas. Dina metodkunskaper och kritiska reflektionsförmåga gör att du är väl förberedd även för studier på forskarnivå, vilket du bli behörig till genom att läsa en masterutbildning. Genom att gå forskarutbildning kan du nå en akademisk karriär som forskare och lärare och själv medverkat till att flytta fram forskningsfronten. 

Det här läser du

Artiklar om utbildningen

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.