Human Resources, HR, masterprogram - information till dig som antagen

Hanna Söderquist

Grattis, Du är antagen till Masterprogrammet i Human Resources vid Linköpings universitet (LiU). Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik, spännande och rolig!

Ditt svar, för att behålla din plats, ska ha inkommit senast 22 juli 2022 (se antagningsbesked). För mer information om hur du svarar, gå in på www.antagning.se. Den som inte svarar förlorar sin plats.

Upprop

Uppropsinformation

Det obligatoriska uppropet sker digitalt måndag 29 augusti kl. 08.15-10.00 i sal TEMCAS, hus Tema.

Observera att din närvaro är obligatorisk på uppropsdagen. Den som inte närvarar förlorar sin plats. Vid sjukdom eller förhinder måste du meddela programadministratören via e-post hanna.ekelund.strand@liu.se. Ange då namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.

I direkt anslutning till uppropet, med start kl. 10.15, introduceras den första kursen.

Har Du frågor och funderingar som berör utbildningen, välkommen att höra av dig!

Information om reservupprop

Eventuell reservantagning sker per telefon och påbörjas direkt efter avslutat upprop. Reservplacerade har ingen förtur av att närvara vid uppropet. Uppropet är enbart till för de som antagits till programmet.

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoder för att få fram schemat för varje kurs. Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

De första kurserna på programmet är:

Strategi och HRM/HRD (759A20)
Strategiska kompetensinflöden (759A21)


Kontakt

Antagen till LiU