Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad

180 hp

Har du arbetat på fritidshem i flera år men saknar lärarbehörighet? Nu finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022 / Trekvartsfart / Vimmerby

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022 / Trekvartsfart / Motala

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022 / Trekvartsfart / Norrköping

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022 / Trekvartsfart / Katrineholm

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2023 / Trekvartsfart / Vetlanda

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2023 / Trekvartsfart / Katrineholm

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2023 / Trekvartsfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Den erfarenhetsbaserade utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinera studier och arbete.  

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6-12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem.   

Det bästa av två världar

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i ett helhetsperspektiv, där skola och fritidshem samverkar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus.   

I början av utbildningen läser du kurser i fritidspedagogik och under termin två börjar du studier i ditt praktiskt estetiska ämne. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt i ditt skolämne och dina pedagogiska studier. Du avslutar utbildningen med att skriva ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område.   

Om programmet

För att kunna söka utbildningen måste du ha dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem, vilket gör att du kan tillgodoräkna dig delar av utbildningen och bli behörig lärare i fritidshem. Studierna är på 75% och du studerar en dag i veckan på det campus du är antagen till.   

Föreläsningar och seminarier sänds via videolänk från utbildningen i Norrköping till de andra orterna. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. För studenterna som läser decentraliserad utbildning förläggs några träffar varje termin i Norrköping. Om du väljer idrott är de kurserna till stora delar förlagda till Linköping, vilket även innebär resor dit utöver resor till Norrköping.  

Under hela utbildningen varvas teori och praktik genom att uppgifter relateras till fritidshemmet och skolans verksamhet. I utbildningen ingår också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning då du möjlighet att öva och förbereda dig för din framtida yrkesroll. 

Det här läser du

Intyg om yrkeslivserfarenhet

När du söker Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad måste du ladda upp intyg om yrkeslivserfarenhet i anslutning till ansökan. I intyget ska det framgå:

  • Sökandes namn och personnummer
  • Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande som intygar att den sökande har dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande tre år på heltid inom pedagogisk verksamhet varav minst två år sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. Den sökande kan samla ihop skilda tidsperioder med olika tidsomfattning från skilda pedagogiska verksamheter. Yrkeslivserfarenheten ska vara efter den 1 juli 1998.
  • Kontaktinformation till arbetsgivaren

  • Datum när intyget utfärdats.

  • För antagning till hösttermin ska ett intyg om pågående anställning vara daterat tidigast i januari och yrkeserfarenheten räknas då fram till den 30 juni.

Intyg om yrkeslivserfarenhet. Du kan använda denna mall och ladda upp i anslutning till ansökan på www.antagning.se

Global profil och utlandsstudier

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd? 

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Karriär och framtid

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiska / estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott.

Läsa från annan ort

Hur är det att läsa decentraliserat?

Therese Essén och Karolina Alm berättar hur det är att läsa en decentraliserad utbildning.

Campus

Livet som student