:

Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad, 180 hp

Har du arbetat på fritidshem i flera år men saknar lärarbehörighet? Nu finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022, Trekvartsfart, Vimmerby

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022, Trekvartsfart, Motala

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022, Trekvartsfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2022, Trekvartsfart, Katrineholm

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Den erfarenhetsbaserade utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinera studier och arbete och får efter avslutad utbildning en examen som behörig lärare i fritidshem. Studierna är på 75% och du studerar en dag i veckan på det campus du är antagen till. För att kunna söka utbildningen måste du ha dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem, vilket gör att du kan tillgodoräkna dig delar av utbildningen och bli behörig lärare. 

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem.

Det bästa av två världar

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i ett helhetsperspektiv, där skola och fritidshems samverkar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus. I början av utbildningen börjar du i din egen erfarenhet och läser kurser i fritidspedagogik som handlar om fritidshemmets uppdrag och sociala relationer. Sedan följer kurser som handlar om fritidshemmets historia, lärande och utveckling, demokrati och barns rättigheter. Termin två påbörjar du studierna i ditt praktiskt estetiska ämne. 

Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig vetenskapligt och praktiskt i ditt skolämne och dina pedagogiska studier. Specialpedagogik, kulturskapande, estetiska lärprocesser och konflikthantering behandlas. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område.

Om programmet

Din tidigare yrkeserfarenhet ger dig tillgodoräkning av 30 högskolepoäng (hp). Resterande 150 hp av utbildningen läser du på 75% studietakt, vilket innebär ca 30 timmars studietid per vecka. En dag i veckan ska du vara på plats på det campus dit du är antagen och då träffar du lärare och medstudenter. Övrig tid är inte schemalagd men utbildningen kräver att du tar ansvar för att göra olika uppgifter kopplade till dina studier.

Programmet på fyra orter: Norrköping, Katrineholm, Motala och Vimmerby. Om du väljer att läsa utbildningen i Katrineholm, Motala eller Vimmerby genomförs den via videokonferens. Föreläsningar och seminarier sänds då från utbildningen i Norrköping till de andra orterna och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar varje termin förläggs i Norrköping. När du läser ditt skolämne kan fler resor förekomma.

Under hela utbildningen varvas teori och praktik genom att uppgifter relateras till fritidshemmet och skolans verksamhet. I utbildningen ingår också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning då du möjlighet att öva och förbereda dig för din framtida yrkesroll. 

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Intyg om yrkeslivserfarenhet Visa/dölj innehåll

När du söker Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad måste du ladda upp intyg om yrkeslivserfarenhet i anslutning till ansökan. I intyget ska det framgå:

  • Sökandes namn och personnummer
  • Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande som intygar att den sökande har dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande tre år på heltid inom pedagogisk verksamhet varav minst två år sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. Den sökande kan samla ihop skilda tidsperioder med olika tidsomfattning från skilda pedagogiska verksamheter. Yrkeslivserfarenheten ska vara efter den 1 juli 1998.
  • Kontaktinformation till arbetsgivaren

  • Datum när intyget utfärdats.

  • För antagning till hösttermin ska ett intyg om pågående anställning vara daterat tidigast i januari och yrkeserfarenheten räknas då fram till den 30 juni.

Intyg om yrkeslivserfarenhet. Du kan använda denna mall och ladda upp i anslutning till ansökan på www.antagning.se

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiska / estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott.

Lokala campus Visa/dölj innehåll

Artiklar Visa/dölj innehåll

Livet som student Visa/dölj innehåll