Ta steget och bli behörig grundlärare mot fritidshem. Vår erfarenhetsbaserade utbildning vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinera studier och arbete. 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2024 / Trekvartsfart / Vetlanda

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2024 / Trekvartsfart / Västerås

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

HT 2024 / Trekvartsfart / Mariestad

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktisk-estetiskt ämne (bild eller idrott) och får behörighet att undervisa årskurs 1-6 samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem. 

Det bästa av två världar 

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i ett helhetsperspektiv, där skola och fritidshem samverkar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus.  

I början av utbildningen läser du kurser i fritidspedagogik och under termin två börjar du studier i ditt praktisk-estetiska ämne. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt i ditt skolämne och dina pedagogiska studier. Du avslutar utbildningen med att skriva ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område. 

Från erfarenhet till behörighet

Studierna är på 75% och du studerar en dag i veckan på plats på det campus du är antagen till. Erfarenhet i fridshem krävs för att söka utbildningen och den gör att du kan tillgodoräkna dig delar av programmet för att bli behörig lärare i fritidshem. Kom ihåg att ladda upp ditt "Intyg om yrkeslivserfarenhet" tillsammans med din ansökan – hitta det genom att scrolla ner på sidan. 

Välj mellan tre studieorter 

Programmet erbjuds på flera orter. Du deltar i en studiegrupp tillsammans med andra studenter på din studieort. Det är en fast studiedag i veckan under hela utbildningstiden.

När du läser ditt praktisk-estetiska ämne inkluderar det resor till Linköping om du väljer idrott.

Väljer du att läsa bild så kommer bildkurserna att ges på din antagningsort.

Praktik under hela utbildningen 

Under utbildningen varvas teori och praktik genom att koppla uppgifter till fritidshemmet och skolans verksamhet. I utbildningen ingår också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning då du möjlighet att öva och förbereda dig för din framtida yrkesroll.

Det här läser du

Intyg om yrkeslivserfarenhet

När du söker Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad måste du ladda upp intyg om yrkeslivserfarenhet i anslutning till ansökan. I intyget ska det framgå:

  • Sökandes namn och personnummer
  • Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande som intygar att den sökande har dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande tre år på heltid inom pedagogisk verksamhet varav minst två år sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. Den sökande kan samla ihop skilda tidsperioder med olika tidsomfattning från skilda pedagogiska verksamheter. Yrkeslivserfarenheten ska vara efter den 1 juli 1998.
  • Kontaktinformation till arbetsgivaren

  • Datum när intyget utfärdats.

  • För antagning till hösttermin ska ett intyg om pågående anställning vara daterat tidigast i januari och yrkeserfarenheten räknas då fram till den 30 juni.

Intyg om yrkeslivserfarenhet. Du kan använda denna mall och ladda upp i anslutning till ansökan på www.antagning.se

Global profil och utlandsstudier

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd? 

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Karriär och framtid

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktisk-estetiskt ämne du valt att studera på universitetet.

Läsa från annan ort

Hur är det att läsa decentraliserat?

Therese Essén och Karolina Alm berättar hur det är att läsa en decentraliserad utbildning.

Lär- och didaktikcentrum 

Campus

Vy över byggnad i MariestadHelikoptervy över Dacapo i Mariestad

Mariestad lärcentrum

LiU erbjuder Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad i Mariestad. Föreläsningar och seminarier sänds från Norrköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar kan komma att förläggas i Norrköping.

Lärcentrum i Mariestad

Byggnad i VetlandaVetlanda Lärcentrum Fotograf Photographer: Tobias Wiklund

Vetlanda lärcentrum

LiU erbjuder Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad i Vetlanda. Föreläsningar och seminarier sänds från Norrköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar kan komma att förläggas i Norrköping.

Lärcentrum i Vetlanda

BäckbyhusetBäckbyhuset i Västerås

Västerås didaktikcentrum

LiU erbjuder Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad i Västerås. Utbildningen sker via ett lokalt campus i Västerås, Västerås didaktikcentrum. Campusdagen för utbildningen sker på fredagar, i Bäckbyhuset i Västerås.

Didaktikcentrum i Västerås

 

Livet som student