Bli expert på lärande och ledarskap! Vi ger dig verktygen för kreativ undervisning, starkt ledarskap och ämneskunskaper. Dessutom får du möjlighet att specialisera dig, praktisera och utforska internationellt utbyte för att bli en eftertraktad lärare och ledare.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2024 / Helfart / Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2024 / Helfart / Västervik

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2024 / Helfart / Nyköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Samhället behöver fler passionerade lärare som vill göra skillnad i elevernas liv. Genom vår utbildning når du din fulla potential och får chansen att forma framtidens generation. 

Kurser och valmöjligheter

Redan från starten av utbildningen kommer du att studera ämnen som lärande, utveckling och kunskapsbedömning, samt skolans roll som social och pedagogisk miljö. Under de kommande terminerna fördjupar du dina kunskaper inom svenska, engelska och matematik, samtidigt som du utforskarområden som specialpedagogik och lärarenssociala och pedagogiska ledarskap. 

Du kommer också att få välja ett ämnesblock att specialisera dig inom, antingen samhällsorienterande, naturorienterande/teknik, idrott eller svenska som andraspråk. Mot slutet av utbildningen kommer du att fördjupa dig både teoretiskt och praktiskt genom att läsa ytterligare kurser inom områden som utvecklingsarbete inom skolan, vetenskapsteori och examensarbete.

Programmet ges på tre orter

Du kan studera i Linköping, Nyköping eller Västervik. Föreläsningar och seminarier sänds via videolänk från utbildningen i Linköping. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. För studenter i Västervik och Nyköping förläggs några träffar varje termin i Linköping. Du bekostar dina resor.

Lär av de bästa handledarna

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) får du praktisera på grundskolor i 20 veckor. Delta i planering, genomförande och utveckling av undervisning med en erfaren lärare som din handledare och stöd. Vi samarbetar med utvalda skolor i Östergötland, Småland och Södermanland. 

Vidga dina vyer - utforska global profil

Ta chansen att studera kurser och genomföra VFU utomlands för att få en global profil som berikar din examen. Samarbeten med internationella lärosäten i länder som till exempel USA, Japan och Kenya kan ge helt nya perspektiv på skolan och människors livsvillkor.

Det här läser du

Ladda ner programmets studiegång

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Utlandsstudier inom programmet

Röster om programmet

Hur är det att läsa decentraliserat?

Therese Essén och Karolina Alm berättar hur det är att läsa en decentraliserad utbildning.

Campus

Livet som student