Grundlärare i årskurs 4-6

240 hp

Bra lärare är det viktigaste som finns. Alla barn vill lyckas i skolan och behöver dig som vill hjälpa dem att nå sina drömmar. Lockas du av att inspirera och vägleda vetgiriga barn så har du kommit rätt.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2023 / Helfart / Nyköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2023 / Helfart / Västervik

Stängd för sen anmälan

Som mellanstadielärare spelar du en viktig roll i dina elevers liv. Du blir expert på dessa åldrar, både vad gäller lärande och social utveckling. Utbildningen omfattar fyra år och ger dig förutsättningar att bli en kreativ lärare med stark ledarkompetens och goda ämneskunskaper.

Utbildningens innehåll och internationellt utbyte

Du börjar utbildningen med att läsa kurser om exempelvis lärande och utveckling och kunskapsbedömning samt skolan som social och pedagogisk miljö. De följande terminerna studerar du svenska, engelska och matematik och fördjupar dig inom till exempel specialpedagogik och lärarens sociala och pedagogiska ledarskap.

Du kommer även att få välja ett ämnesblock – samhällsorienterande, svenska som andraspråk, naturorienterande/teknik eller praktiskt estetiskt (musik, bild eller idrott). Mot slutet av utbildningen fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du läser ytterligare några kurser inom bland annat utvecklingsarbete inom skolan samt vetenskapsteori och examensarbete. Utbildningen är campusförlagd men digitala inslag förkommer. 

Föreläsningar och seminarier sänds via videolänk från utbildningen i Linköping till de andra orterna. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. För studenterna på decentraliserade orter förläggs några träffar varje termin i Linköping. Du bekostar själv dina resor.

Under utbildningen har du en nära kontakt med grundskolans verksamhet. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda skolor i Östergötland och i delar av Småland och Södermanland.

Det finns möjlighet att både läsa kurser och göra VFU utomlands vilket gör det möjligt att ansöka om en global profil i din examen. LiU har exempelvis samarbeten med lärosäten i Kentucky i USA, Japan och Irland.

Mellanstadielärare - ett framtidsyrke

Lärare i mellanstadiet är listat som ett framtidsyrke. Det innebär att personer med en lärarexamen är högt eftertraktade – du behövs! För den som vill finns det möjlighet att läsa vidare till speciallärare, specialpedagog eller fördjupa sina kunskaper ytterligare genom en master i pedagogiskt arbete eller fortsätta in på forskarutbildning.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Global profil

Internationella perspektiv på lärarexamen

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Röster om programmet

Campus

Livet som student