Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Är du bra på mycket och vill hjälpa elever i åldrarna 10 till 12 år att utvecklas och lära mer? Här tar du vara på vetgirigheten och blir läraren som öppnar dörrar för framtidens miljöforskare, designers, politiker och veterinärer.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Att vara lärare i årskurserna 4 till 6 innebär att du arbetar nära tillsammans med dina elever i många olika ämnen. Du blir expert på dessa åldrar, både vad gäller lärande och social utveckling. Utbildningen omfattar fyra år och ger dig förutsättningar att bli en bra lärare, med stark ledarkompetens, goda ämneskunskaper, ansvar och kreativitet.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Du börjar utbildningen genom att läsa kurser om exempelvis lärande och utveckling, utvärdering och kunskapsbedömning samt skolan som social och pedagogisk miljö. De ger dig en bra förståelse för skolans och yrkets förutsättningar.

De följande terminerna studerar du svenska, engelska och matematik och fördjupar dig inom till exempel specialpedagogik och lärarens sociala och pedagogiska ledarskap.

Under den femte terminen väljer du ett ämnesblock – samhällsorienterande, naturorienterande/teknik eller praktiskt estetiskt (musik, bild eller idrott) – som du återknyter till senare under utbildningen.

Termin sex gör du det första av två examensarbeten. De sista två terminerna fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du läser ytterligare några kurser inom bland annat utvecklingsarbete inom skolan samt vetenskapsteori och avslutar utbildningen med ditt andra examensarbete.

Du har stora möjligheter att läsa så väl VFU som ämnesstudier utomlands, exempelvis i USA, Singapore och Indien.

Praktik under hela utbildningen

Du har nära kontakt med grundskolans vardag, bland annat genom 20 veckors praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är fördelad under hela utbildningen. Under den sista terminen gör du VFU på en och samma skola i nio veckor och då blir du redo att ta fullt ansvar för din klass.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll