Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6

Här är programmet för dig som är bra på mycket och som vill hjälpa elever i åldrarna 10 till 12 år att utvecklas och lära mer. Du tar vara på vetgirigheten och blir läraren som öppnar dörrar för framtidens miljöforskare, designers, politiker och veterinärer.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Att vara lärare i årskurserna 4 till 6 innebär att du arbetar nära tillsammans med dina elever i många olika ämnen. Du blir expert på dessa åldrar, både vad gäller lärande och social utveckling. Utbildningen omfattar fyra år och ger dig förutsättningar att bli en bra lärare, med stark ledarkompetens, goda ämneskunskaper, ansvar och kreativitet.

Utbildningens innehåll

Du börjar utbildningen genom att läsa kurser om exempelvis lärande och utveckling, utvärdering och kunskapsbedömning samt skolan som social och pedagogisk miljö. De ger dig en bra förståelse för skolans och yrkets förutsättningar.

De följande terminerna studerar du svenska, engelska och matematik och fördjupar dig inom till exempel specialpedagogik och lärarens sociala och pedagogiska ledarskap.

Under den femte terminen väljer du ett ämnesblock – samhällsorienterande, naturorienterande/teknik eller praktiskt estetiskt (musik, bild eller idrott) – som du återknyter till senare under utbildningen.

Termin sex gör du det första av två examensarbeten. De sista två terminerna fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du läser ytterligare några kurser inom bland annat utvecklingsarbete inom skolan samt vetenskapsteori och avslutar utbildningen med ditt andra examensarbete.

Praktik under hela utbildningen och internationellt utbyte

Du har nära kontakt med grundskolans vardag, bland annat genom 20 veckors praktik, den så kallade verksamhetsförlagda delen (VFU), som är fördelad under hela utbildningen. Under det sista året gör du VFU på samma skola i nio veckor och då du är redo att ta ansvar för din klass.

Du har stora möjligheter att läsa så väl VFU som ämnesstudier utomlands, exempelvis i USA, Singapore och Indien. 

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Victor läste på LiU
Visa/dölj innehåll

Victor läste till grundskollärare i årskurs 4-6 på Linköpings universitet.
- Det bästa med jobbet är mötet med eleverna, varje dag.

Röster från nuvarande och tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

En utbildning med hög kvalitet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll