Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Grundlärare årskurs 4-6, elev och lärare

Här är programmet för dig som är bra på mycket och som vill hjälpa elever i åldrarna 10 till 12 år att utvecklas och lära mer. Du tar vara på vetgirigheten och blir läraren som öppnar dörrar för framtidens miljöforskare, designers, politiker och veterinärer.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Att vara lärare i årskurserna 4 till 6 innebär att du arbetar nära tillsammans med dina elever i många olika ämnen. Förutom att undervisa i svenska, engelska och matematik visar du vägen till spännande områden inom SO, NO/Teknik och estetiska ämnen. Du blir expert på dessa åldrar, både vad gäller lärande och social utveckling. På grundlärarprogrammet får du del av relevant forskning och yrkeskunnande som gör att du kan bygga vidare på vad eleverna tidigare lärt sig och fördjupa deras kunskaper. Utbildningen ger dig också förutsättningar att bli en bra lärare, med stark ledarkompetens, goda ämnesförmågor, ansvar och kreativitet.

Natur, samhälle eller estetiskt?

Utbildningen omfattar fyra år och du har hela tiden nära kontakt med grundskolans vardag. Den verksamhetsförlagda delen (VFU) är fördelad på 20 veckor under hela studietiden. Termin ett läser du kurser inom det utbildningsvetenskapliga området, som behandlar exempelvis lärande och utveckling, utvärdering och kunskapsbedömning samt skolan som social och pedagogisk miljö. Det ger dig en förståelse för skolans och yrkets förutsättningar.

De följande terminerna studerar du svenska, engelska och matematik och fördjupar dig även i det utbildningsvetenskapliga området, exempelvis specialpedagogik eller lärarens sociala och pedagogiska ledarskap. Under den femte terminen väljer du ett ämnesblock – samhällsorienterande, naturorienterande/teknik eller praktiskt estetiskt (musik, bild eller idrott) – som du återknyter till senare under utbildningen. Termin sex gör du det första av två examensarbeten. De sista två terminerna innebär både en vetenskaplig och praktisk fördjupning. Du läser ytterligare några kurser inom det utbildningsvetenskapliga området, däribland utvecklingsarbete inom skolan samt vetenskapsteori.

Genrep och möjligheter till utlandsstudier

Under det sista året har du en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på samma skola i nio veckor och ska då kunna ta ett helhetsansvar för alla uppgifter som ingår i läraryrket. Placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan förekomma även i utlandet om du vill. Kurser under de sista åren kan också läsas utomlands.

Det här läser du

Utbildningsplan

Vill du veta mer

Meritvärde

Tidigare studenter

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt