Engagerade och kompetenta lärare är en viktig grund i samhället och efterfrågan på fler är stark. Ämneslärare i årskurs 7–9 är en modern och kvalitativ utbildning som erbjuder djupa ämneskunskaper, en nära koppling till yrket samt möjlighet att bredda din kompetens med behörighet i fler ämnen och internationellt utbyte. 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Som ämneslärare för årskurs 7–9 är du expert inom dina ämnesområden samtidigt som du inspirerar, motiverar och vägleder ungdomar att utvecklas. Utbildningen passar dig som vill kombinera ditt ämnesintresse med att undervisa. Du har förmågan att förstå och navigera i sociala sammanhang och trivs i rollen som ledare och inspiratör. 

Utbildningen passar även dig som vill undervisa barn och ungdomar i olika åldrar, eftersom ämnesbehörigheten kan sträcka sig från årskurs 4–6 upp till gymnasiet. 

Många ämnen och goda ämneskunskaper 

Utbildningen ger dig starka ämneskunskaper, något som våra studenter lyfter som en av våra främsta styrkor. Du samläser ofta kurser med studenter från andra utbildningar. Matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du exempelvis tillsammans med civilingenjörsstudenter. 

Vi erbjuder 17 valbara ämnen. När du ansöker väljer du ett ingångsämne, som biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap, svenska, textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Under utbildningen väljer du sedan ditt andra ämne. 

Nära skolverksamheten och forskningsfronten 

Du kommer snabbt in i rollen och utvecklar din identitet som lärare. Gemensamma kurser inleder utbildningen, där du lär dig om elevers lärande och motivation, skolans värdegrund samt bedömning och betygssättning. Du gör även en praktikperiod under första terminen. 

Professionsmentorer, i skolan verksamma lärare, ger kontinuerlig handledning genom hela utbildningen och hjälper dig omsätta teoretiska kunskaper om till exempel ledarskap och undervisning till praktiska tillämpningar. Det förbereder dig för den verksamhetsförlagda utbildningen, totalt 20 veckor uppdelad i fyra perioder. 

Ämneslärarprogrammet har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom våra ämnen och inom skola och lärande, något som säkerställer en kvalitativ och modern utbildning.

Bredda din kompetens – fler ämnen och internationellt utbyte 

Utbildningen ger examen i två undervisningsämnen, men hos oss finns goda möjligheter att läsa in fler ämnen för att bredda din kompetens. Dessutom har du chansen till internationellt utbyte för att ta en examen med global profil. Både behörighet i fler ämnen och den globala profilen ger kompetenser som är eftertraktade av arbetsgivare.

Därför ska du söka utbildningen

Sveriges bästa ämneslärarutbildning?

På Linköpings universitet har vi alla former av lärarutbildningar och utvärderingar visar att vi håller en hög kvalitet. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår utbildning, ofta i nära samarbete med våra studenter. Det har resulterat i ett gott rykte, en del menar att vi har Sveriges bästa ämneslärarutbildning.

Det här läser du

Ämnesinriktningar

När du söker till Ämneslärarprogrammet väljer du ett av följande ingångsämnen: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap, svenska, textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Under utbildningen väljer du sedan vilket andraämne du vill ha i din examen. Observera att ämnet historia endast är ett ingångsämne och inte kan väljas som andraämne.

Programmets studiegång och ämneskombinationer

Utlandsmöjligheter

Vidga dina vyer - utforska global profil 

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Röster om programmet

Björn Persson ämneslärare

Här får vi träffa den före detta studenten Björn Persson på sin arbetsplats vid Ekholmsskolan. Han berättar vad ämneslärarutbildningen har gett honom för att kunna stödja sina elever i deras lärande.

Hampus vill inspirera och göra skillnad för unga

Varför lockar läraryrket, och vad är det bästa med utbildningen? Hampus berättar om sitt val att läsa till ämneslärare i årskurs 7-9 på LiU.

Karriär och framtid

Karriärval inom läraryrket

Lärare är högt efterfrågade i arbetslivet och du kan också göra karriär genom att bli förstelärare eller lektor. Om du är intresserad av skolutveckling finns möjlighet att bli biträdande rektor eller rektor. Du kan också fortsätta med fördjupade studier vid universitet.
Lärarstudenterna Paulina Karlsson, Emelie Fransson och Sara Julsgård samtalar i videon kring olika karriärsval inom läraryrket.

Artiklar

Livet som student