Ämneslärare i årskurs 7–9

240 hp

Vill du kombinera passionen för dina favoritämnen och samtidigt inspirera ungdomar? Då passar du i rollen som ämneslärare i årskurs 7-9.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Att vara ämneslärare i åk 7-9 innebär att du är expert inom dina områden samtidigt som du får dela din passion och inspirera ungdomar att utvecklas och lära sig mer. Du får en bra ledarskapsutbildning som ger dig många valmöjligheter i arbetslivet. Dina kunskaper som ämneslärare är eftertraktade och arbetsmarknaden är mycket god. 

Designa din utbildning

I samband med ansökan väljer du ett ingångsämne: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap, svenska, textilslöjd eller trä-och metallslöjd. Du kan endast välja historia som ingångsämne. Ditt andra ämne väljer du under utbildningen. 

Linköpings universitet har många ämnen att välja bland. Nedan kan du läsa om möjliga ämneskombinationer och behörigheter. 

De moderna språken tyska, franska och spanska erbjuds via ett samarbete med Linnéuniversitetet och kan läsas som distansstudier i Linköping eller på plats vid Campus Växjö. 

Utöver ämneskunskaper och kunskaper i hur undervisning och lärande sker inom ämnet, får du också andra viktiga färdigheter genom kurser i bland annat betygssättning och bedömning, ledarskap och specialpedagogik. Detta ger dig grundläggande kunskaper för läraryrket som tillsammans med din ämnesexpertis gör dig redo för rollen som ämneslärare i årskurs 7-9.

I slutet av utbildningen fördjupar du dig teoretiskt och gör två examensarbeten i något av dina ämnen. 

Vi vill att du ska trivas här. Under din första tid hos oss får du lära känna universitetet genom vår populära studentmottagning. För att du ska komma in i dina studier finns gott om hjälp som till exempel studiementorer och utbildning i akademiskt skrivande och studieteknik.

Praktik och möjlighet till internationellt utbyte

Under utbildningen har du en nära kontakt med grundskolans verksamhet. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda skolor i Östergötland och i delar av Småland och Södermanland.

På Linköpings universitet finns det goda möjligheter att studera utomlands. Som ämneslärare har du en unik möjlighet att profilera din utbildning mot ett internationellt fokus och erhålla en ämneslärarexamen med global profil.

Det här läser du

Ämnesinriktningar

När du söker till Ämneslärarprogrammet väljer du ett av följande ingångsämnen: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap, svenska, textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Under utbildningen väljer du sedan vilket andraämne du vill ha i din examen. Observera att ämnet historia endast är ett ingångsämne och inte kan väljas som andraämne.

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Global profil och utlandsstudier

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som student på Ämneslärarprogrammet 7-9 har du oftast möjlighet att studera en termin utomlands när du läser din termin 6 (årskurs 3). Det är möjligt att göra ämnes-VFU utomlands och även delar av avslutande VFU. Ett annat alternativ är att samla material till ditt andra examensarbete utomlands. Efter 2 års studier har du också möjlighet att delta i sommarkurser utomlands.

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Karriär och framtid

Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för att undervisa i årskurs 7-9. I det här jobbet är du ämnesexpert, men också en social och pedagogisk ledare. I en utmanande och kreativ miljö kommer du att bidra till varje elevs sociala och ämnesmässiga utveckling.

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig möjlighet att arbeta både som lärare inom dina ämnen på högstadiet och i årskurs 4-6. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns dessutom möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält.

Röster om programmet

Inspirera och göra skillnad för unga

Video 

Hampus berättar om sitt val att läsa till ämneslärare i årskurs 7-9 och vad det bästa med utbildningen är.


Karriärval inom läraryrket

Video

Lärarstudenterna Paulina Karlsson, Emelie Fransson och Sara Julsgård samtalar kring olika karriärsval inom läraryrket.


Börja studera som äldre och med barn? 

Video

Hör Marie berätta om hur det är att börja läsa vidare som äldre och med barn. Hon berättar även om hur en vanlig dag kan se ut, vilka utmaningarna hon ställts inför och varför hon valde att läsa vidare.


Artiklar

Livet som student