19 februari 2020

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar får Linköpings universitet fortsatt toppbetyg. Statistiken visar att LiU är det enda lärosätet som fått godkänt för sin ämneslärarutbildning i matematik, åk 7-9.

En klockbeprydd arm med svart skjorta pekar på mattetal skrivna med svart penna på en whiteboard

Sammantaget bedömer UKÄ:s granskare att LiU:s utbildningar hålla en jämn och hög kvalitét. Av sex ämnen har de bara synpunkter på ett, Svenska i grundskolans åk 7-9.
Överlag är utbildningen i svenska ett sorgebarn för lärosätena. Bara två av sju lärosäten fick helt godkänt i UKÄ:s utvärdering.

Också utbildningarna till ämneslärare i matematik brister generellt sett i kvalité, påpekar UKÄ.
Men inte för LiU:s del.
Här hålls den enda av landets utbildningar i matematik för åk 7-9 som fått godkänt och bedöms hålla hög kvalitét. Även för utbildningen till mattelärare på gymnasienivå får LiU betyget hög kvalité.

LinTeks Mattehjälpen - studenter som hjälper studenter med matematik. Bild av studentfotograf vid KOM. Om användning i tryckt material över 3000 ex, ska 500 kr per bild betalas till fotografen. Kontakta Kommunikations- och marknadsavdelningen. Foto Anton Kurkkio– Det är enormt glädjande att ännu ett lärarprogram vid LiU kommer så väl ut i en UKÄ-granskning. Denna gång gäller det dessutom det mycket omfattande. Ämneslärarprogrammet där LiU har ett av landets allra rikaste utbud av ämnen inom både årskurs 7-9 och gymnasiet. Det är bara ytterligare ett eller två lärosäten som kan mäta sig med oss, säger Jörgen Nissen, dekan för Utbildningsvetenskap.

– Alltsedan UKÄ inför de nya lärarutbildningarna 2011 prövade examenstillstånden, och då LiU var det enda lärosäte som fick alla ansökningarna beviljade, har våra lärarprogram fortsatt att klara sig exceptionellt bra i UKÄ:s fortsatta bedömningar.

– Jag tycker det är fantastiskt att vi lyckas upprätthålla denna höga kvalitetsnivå med bakgrund av vi driver landets mest kompletta lärarutbildning och att vi de senaste åren dessutom hörsammat statsmakternas önskan om en utbyggd lärarutbildning. Alla de lärare som inom universitetet arbetar inom våra lärarprogram gör otroligt imponerande insatser.

Det är en omfattande granskning som UKÄ nu genomfört. 103 ämneskurser vid 21 lärosäten har bedömts utifrån flera områden, till exempel utformningen av utbildningen, studentperspektiv och samverkan med arbetslivet.

Det är nu första gången någonsin som LiU fått påpekande för brister i en utbildning, svenska för årskurs 7-9.
”En av lärosätets styrkor är ämnesdidaktiken, både i forskning och i utbildning”, skriver granskarna i sin sammanfattning och motiverar därefter sin kritik:
”Utvecklingsområden är att det saknas ämnesspecifik forskning, och man har en liten andel docenter och professorer som undervisar. Lärosätet behöver också driva forskning som inriktad mot årskurs 7–9 för att få en miljö som på ett konkret sätt är relevant för studenterna som siktar mot att undervisa i detta spann.”

– Även om det är svårt att förstå hur UKÄ resonerat ska vi naturligtvis fortsätta vårt utvecklingsarbete utifrån de synpunkter vi fått. Min bedömning vad gäller framtiden är dock helt solklar – ingen behöver vara orolig. LiU kommer fortsatt att erbjuda en bredd av ämnen, även svenska för årskurs 7-9, med hög kvalitet, säger Jörgen Nissen i en kommentar till UKÄ:s utvärdering.

Av de 103 utbildningar som utvärderats har närmare hälften kritiserats på en eller flera punkter. Lärosätena har ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.

Alla resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar

Här hittar du LiU:s ämneslärarutbildningar

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.