Pedagogiskt arbete/ Yngre barns lärande/ Specialpedagogik, 120 hp

Vill du fördjupa dig och komma längre när det gäller lärande och undervisning i olika lärmiljöer? Är du intresserad av pedagogiskt ledarskap? Vill du utveckla din förmåga att förstå bedömnings- och klassrumsprocesser? Vill du ha fördjupad kompetens inom specialpedagogik? Eller vill du ta första steget mot en forskarkarriär?

Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart

HT 2019, Halvfart, Norrköping

Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart

HT 2019, Halvfart, Linköping

Masterprogrammet erbjuder tre olika huvudområden. Redan när du söker till programmet väljer du huvudområde och förkunskapskraven mellan dessa skiljer sig åt. Du väljer mellan

• Pedagogiskt arbete 

• Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

• Specialpedagogik*

Programmet omfattar 120 hp med möjlighet att ta ut en magisterexamen efter godkända 60 hp. Studieformerna är flexibla och du ges stor möjlighet att designa din egen utbildning inom det valda huvudområdet. Kurserna ges på distans med vissa närvarotillfällen i Linköping eller Norrköping. Kurserna ges på kvartsfart och du läser två kurser parallellt. Beroende på vad du läst tidigare och vilken behörighet du har, kan du börja på olika nivåer inom programmet (se Senare del). 

*Huvudområde specialpedagogik skiljer sig från övriga huvudområden. Förkunskapskravet är en yrkesexamen som speciallärare, specialpedagog eller magisterexamen i specialpedagogik. Ansökan görs på särskilt blankettt direkt till institutionen (se Senare del).

Senare del
Har du redan en ämnesrelevant magisterexamen eller yrkesexamen på avancerad nivå, läser du endast de senare delarna av programmet. Ansökan till senare del görs via blankett som skickas direkt till Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Observera att huvudområde Specialpedagogik endast kan sökas på detta vis. Förkunskapskraven anges på respektive blankett. Det är viktigt att du skickar in handlingar som styrker din examen.

Ladda ner ansökningsblanketter
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer
Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se