Pedagogiskt arbete/ Yngre barns lärande/ Specialpedagogik, 120 hp

Vill du fördjupa dig och komma längre när det gäller lärande och undervisning i olika lärmiljöer? Är du intresserad av pedagogiskt ledarskap? Vill du utveckla din förmåga att förstå bedömnings- och klassrumsprocesser? Vill du ha fördjupad kompetens inom specialpedagogik? Eller vill du ta första steget mot en forskarkarriär?

Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart

HT 2019, Halvfart, Norrköping

Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart

HT 2019, Halvfart, Linköping

Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart

HT 2020, Halvfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart

HT 2020, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Inom programmet erbjuds två olika utbildningsvetenskapliga huvudområden där huvudområde pedagogiskt arbete även kan läsas med inriktning mot yngre barns lärande. Huvudområde Pedagogiskt arbete söks via antagning.se och du väljer inriktning redan vid ansökningstillfället. Ansökan till huvudområde Specialpedagogik görs direkt till institutionen.

Vi erbjuder följande huvudområden:

• Pedagogiskt arbete 

• Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

• Specialpedagogik (se förkunskapskrav nedan)

Programmet omfattar 120 hp med möjlighet att ta ut en magisterexamen efter godkända 60 hp. Studieformerna är flexibla och du ges stor möjlighet att designa din egen utbildning inom det valda huvudområdet. Kurserna ges på kvartsfart på distans med vissa närvarotillfällen i Linköping och Norrköping  (observera att undervisning på båda orterna förekommer oavsett antagningsort). Halvfartsstudier innebär att du alltid läser två kurser parallellt. Varje kurs har vanligtvis tre träffar per termin, men det kan variera. Beroende på vad du läst tidigare och vilken behörighet du har, kan du börja på olika nivåer inom programmet (se Senare del). 

Senare del
Har du redan en ämnesrelevant magisterexamen eller yrkesexamen på avancerad nivå, kan du ansöka om att endast läsa den senare delen av programmet. Information om hur du ansöker till senare del tillhandahålls av malin.aberg@liu.se. Observera att huvudområde Specialpedagogik endast kan sökas på detta vis. Förkunskapskraven anges nedan.

Pedagogiskt arbete

  • Behörig att antas till senare del av Pedagogiskt arbete är sökande som har en magisterexamen i Pedagogiskt arbete.

Om du har en lärarexamen på avancerad nivå om minst 240 hp där två examensarbeten eller motsvarande ingår i examen, varav minst en inom ett relevant område för programmets huvudområden kan du ansöka om tillgodoräknande av upp till 30 hp. En individuell studieplanering görs efter antagning till programmet. 

Specialpedagogik

  • Behörig att antas till senare del av Specialpedagogik är sökande som har en specialpedagog- eller speciallärarexamen alt en magisterexamen i specialpedagogik. 

Vill du veta mer
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.
Visa/dölj innehåll