Pedagogiskt arbete/ Yngre barns lärande/ Specialpedagogik, 120 hp

Vill du fördjupa dig och komma längre när det gäller lärande och undervisning i olika lärmiljöer? Är du intresserad av pedagogiskt ledarskap? Vill du utveckla din förmåga att förstå bedömnings- och klassrumsprocesser? Vill du ha fördjupad kompetens inom specialpedagogik? Eller vill du ta första steget mot en forskarkarriär?

Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart

HT 2018, Deltid 50%, Norrköping

Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart

HT 2018, Deltid 50%, Linköping

Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart

HT 2019, Deltid 50%, Norrköping

Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart

HT 2019, Deltid 50%, Linköping

På vårt masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området kan du ta examen i:

• Pedagogiskt arbete 

• Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

• Specialpedagogik.

Programmet omfattar 120 hp med möjlighet att ta ut en magisterexamen efter godkända 60 hp. Studieformerna är flexibla och du ges stor möjlighet att designa din egen utbildning inom det valda huvudområdet. Kurserna ges på distans med vissa närvarotillfällen i eller i närheten av Linköping eller Norrköping. Beroende på vad du läst tidigare och vilken behörighet du har, kan du börja på olika nivåer inom programmet.

Har du redan en ämnesrelevant magisterexamen eller yrkesexamen på avancerad nivå, läser du endast de senare delarna av programmet. Ansökan till senare del görs via blankett som skickas direkt till Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Observera att huvudområde Specialpedagogik endast kan sökas på detta vis och förkunskapskravet är då en yrkesexamen som speciallärare eller specialpedagog eller magisterexamen i specialpedagogik. Övriga förkunskapskrav anges på respektive blankett. Det är viktigt att du skickar in de handlingar du har som styrker din examen.

Vill du veta mer

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Artiklar om utbildningen

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.