Vill du fördjupa dig och komma längre när det gäller lärande och undervisning i olika åldrar och miljöer? Är du intresserad av pedagogiskt ledarskap? Vill du ha fördjupad kompetens inom specialpedagogik? Eller vill du ta första steget mot en forskarkarriär?

Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart

HT 2024 / Halvfart / Norrköping

Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Masterprogrammet i pedagogiskt arbete vänder sig till personer som arbetar med utbildningsverksamhet i olika åldersgrupper och skolformer, från förskola och fritids till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och folkbildning.

Inom programmet erbjuds två olika utbildningsvetenskapliga huvudområden där huvudområde pedagogiskt arbete även kan läsas med inriktning mot yngre barns lärande. Huvudområde Pedagogiskt arbete söks via antagning.se och du väljer inriktning redan vid ansökningstillfället. Huvudområde Specialpedagogik söks via Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Vi erbjuder följande inriktningar:

• Pedagogiskt arbete 

• Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

• Specialpedagogik (se förkunskapskrav under rubriken Senare del)

Programmet omfattar 120 hp med möjlighet att ta ut en magisterexamen efter godkända 60 hp. Studieformerna är flexibla och du ges stor möjlighet att designa din egen utbildning inom det valda huvudområdet. Kurserna ges på kvartsfart på distans med vissa närvarotillfällen i Linköping och Norrköping  (observera att undervisning på båda orterna förekommer oavsett antagningsort). Halvfartsstudier innebär att du alltid läser två kurser parallellt. Varje kurs har vanligtvis tre träffar per termin, men det kan variera. Beroende på vad du läst tidigare och vilken behörighet du har, kan du börja på olika nivåer inom programmet (se Senare del). 

Behörig att söka är du som har en Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre  examen om minst 180 hp eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller Kandidatexamen i ett annat ämne samt tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet.

Senare del Pedagogiskt arbete
Du som redan en magisterexamen i pedagogiskt arbete kan ansöka om att läsa den senare delen av programmet. Ansökan till senare del görs direkt till Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Om du har en lärarexamen på avancerad nivå om minst 240 hp där två examensarbeten eller motsvarande ingår i examen, varav minst ett inom ett relevant område för programmets huvudområden kan du ansöka om tillgodoräknande av upp till 30 hp. Du gör en vanlig ansökan till år 1 på antagning.se.

Senare del Specialpedagogik
Du som har en  specialpedagog- eller speciallärarexamen kan ansöka om att endast läsa den senare delen av programmet. Har du en magisterexamen i Specialpedagogik behöver minst 30 hp vara på avancerad nivå. Ansökan till senare del görs direkt till Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Observera att huvudområde Specialpedagogik endast kan sökas på detta vis. Utbildningens längd beror på om din examen är på grund- eller avancerad nivå. 

Det här läser du

Läsa på distans

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.